Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planteknisk utvalg

Informasjon om ansvarsområdet til planteknisk utvalg, medlemmer og varamedlemmer.

Medlemmene i planteknisk utvalg i eigersund

Møtekalender og dokumenter

Planteknisk i Eigersund

Planteknisk utvalg med 11 medlemmer, er kommunens utvalg for reguleringsplansaker og hovedutvalg for:

 • Byggesaker.
 • Kommunaltekniske saker.
 • Friluftslivforvaltning.
 • Naturforvaltning og naturvern.
 • Landbruk
 • Vedlikehold og drift av kommunale bygninger og eiendommer.
 • Kommunale og statlige tilfluktsrom.
 • Parkering og ankebehandling av parkeringssaker.
 • Forvaltning av offentlig torg og plasser.

Det er det hovedutvalget med desidert flest møter, og flest saker. I forkant av møtene er utvalget som en hovedregel alltid på befaringer der de er ute og ser på området for saker som skal behandles.

Navnet var før valget i 2011 miljøutvalget.

 • Medlemmer og varamedlemmer 2023 ‐ 2027

  Leder Morten Øglend (FrP)
  Nestleder Lise Ravneberg (H)

  Arbeiderpartiet

  • Tove H. Løyning
  • Jan Tore Hovland
  • John Anders Ludvigsen
  • Arne Magnar Sleveland (1. vara)
  • Inger Johanne Andreassen (2. vara)
  • Øystein Felle (3. vara)
  • Janne Bergum (4. vara)
  • Oddvin Andreassen (5. vara)

  Fremskrittspartiet

  • Morten Øglend (leder)
  • Mariann Seglem
  • Roald Eie (1. vara)
  • Kristina Flåten (2. vara)
  • Leif Georg Bratt Skandsen (3. vara)
  • Dominika Barbara Sudnik (4. vara)

  Høyre

  • Lise Ravneberg (nestleder)
  • Anders Midbrød
  • Jenny Kvilhaug Tuen (1. vara)
  • Sven-Erik Hetland (2. vara)
  • Terje Gyland (3. vara)
  • Frank Leidland (4. vara)

  Industri- og næringspartiet

  • Ucci Sivertsen
  • Svein Slettebø (1. vara)
  • Willy Lomeland (2. vara)
  • Kai Bård Mong (3. vara)

  Kristelig Folkeparti

  • Astrid Egebakken
  • Svein Helvig (1. vara)
  • Lise K. Lode (2. vara)
  • Bjørn Arild Omdal (3. vara)

  Senterpartiet

  • Johan Egeland
  • Jan Helge Havsø (1. vara)
  • Siri Skjærpe (2. vara)
  • Terje Taule (3. vara)

  Venstre

  • Johan Aakre
  • Trine Salvesen Røyneberg (1. vara)
  • Odd Egil Overskeid (2. vara)
  • Heidi Nassehi (3. vara)
Planteknisk utvalg på vei ut i båten

Planteknisk utvalg med befaring sjøveien

Politikerne i planteknisk utvalg har denne uka vært på befaring i skjøyta «Luna» for å se på kommunens reguleringssaker fra sjøsiden. Turen gikk fra sentrum, forbi Hellvik og så samme vei til Hestnes, før en returnerte tilbake. Se bildene her.