Eigersund/Startsiden/Aktivitetsvennkurs

Aktivitetsvennkurs

print.png email  .png
Kurs i demens

Med midler fra TV-aksjonen etablerer Nasjonalforeningen for folkehelsen prosjektet «Aktivitetsvenn». Målet er å bidra til at personer med demens kan få flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen.

Målgruppe for kurset: Alle innbyggere som er eller ønsker å bli en Aktivitetsvenn.

Med en aktivitetsvenn kan personer med demens få muligheten til å fortsette sine vanlige aktiviteter. Fritidsaktiviteter og gode opplevelser har positiv effekt. Som frivillig Aktivitetsvenn kan du gjøre aktiviteter i lag med en person med demens. Med aktivitetsvennkurset ønsker vi å gi et tilbud til deg som ønsker å bli Aktivitetsvenn, slik at du blir bedre rustet

Tema for dagen:

  • Velkommen og presentasjon
  • Aktivitetsvenn og frivillighet
  • Rollen som frivillig aktivitetsvenn
  • Demens
  • Kommunikasjon og samhandling

Kurset er lagt opp med filmer, foredrag, og å drøfte ulike problemstillinger.

Kurset finner sted i paviljongen på Kulturskolen i Egersund Torsdag 27. april klokken ni til tre.

På grunn av servering, ønskes påmelding innen 24. april til frivilligsentralen@eigersund.kommune.no

Opprettet 13. mars 2017 av Sem Hadland. Oppdatert 18. april 2017