Startsiden - Eigersund kommune
Vann med luft

Mye luft i vannet på Helleland

Hvitt vann fra Helleland vannverk

Grunnen til det hvite vannet på Helleland er at på denne tiden av året er vannkilden på det dårligste i gjennom året. Vi må kjøre en renseprosess, som gjør at det blir mye luft i vannet. Når vannet transporteres gjennom rørene ved forbruk, får ikke vannet roet seg. Først når vannet er i ro i eksempelvis et glass, vil det bli normalt.

Sammen om kriminalitetsforebygging

hap

Eigersund kommune og politiet bruker samordningsmodellen SLT for å utnytte og samkjøre ressursene i politi og kommune best mulig. Målet er at færrest mulig skal komme i befatning med rus og kriminalitet, og å bistå unge som har begått straffbare forhold for at de skal velge noe annet for fremtiden.

Damsgård bru renoveres

Renovering av Damsgård bru

Etter flommen Synne viste det seg at det hadde blitt skader under Damsgård bro som en nå må rette opp i. Jobben med dette er godt i gang og blir en del av flomsikringsarbeidet som nå gjøres i elva. Se bildene her.

Oppstart av planarbeid:

Masseuttak og deponi

Ribbelen

Området som skal reguleres ligger sør-vest for Eigersund by. Planområdet omfatter Ribelen og er ca 41 daa. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNF, jordbruk . Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området til masseuttak og deponi. Som etter hvert vil bli opparbeidet til dyrket jord til jordbruksformål.

Tilbudsforespørsel:

Skoging i Vannbassengan

Vannbassengan

Eigersund kommune ved Teknisk avdeling gjennomfører en tilbudsforespørsel i forbindelse med skoging i tilknytning til luftkablene i lysløypene i Vannbassengane. Interessenter kan få konkurransegrunnlaget tilsendt ved å henvende seg på e-post.

Kl 2245

Vannet er bort i deler av byen

Vann- og avløp begynner å få opp trykket slik at vannet nå begynner å komme tilbake i deler av nettet. De antar at alle vil ha vannet tilbake innen ikke så alt for lang tid, senest i løpet av noen timer.

Jobbe i kommunen

Mangfold i kommunen

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnivå eller kulturell bakgrunn.

Skole og SFO
Politisk portal

Ordfører

Odd Stangeland, ordfører i Egersund

Ordføreren i Eigersund kommune heter Odd Stangeland og har sitt kontor i 4. etasje i rådhuset.

Siste dokumenter

Andre-filer
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
45Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
132Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
36Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
81Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
62Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
805Kb  
Særskilt klagenemnd
Valg-felles
Valg 2013
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
145Kb  
vALGSTYRET
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
734Kb