Vinner sterk og klar

Elev vant 20.000

På skoleavslutningen for 10. klasse på husabø ble det denne uken delt ut en premie på 20.000 kroner til til førerkortopplæring. Dette som en del av prosjektet sterk og klar hvor ungdomsskolene i Eigersund deltar.

Melding til brannvesenet om St. Hansbål

St. Hansfeiring i Eigersund

Melding skal foreligge brannvesenet senest 3 dager før brenning, og må skje på en slik måte at det ikke er noen risiko for omgivelsene. Skjema finner du her.

Saksdokumenter til kommunestyrets møte 19. juni

sakspapirer-kommunestyret

Du finner saksdokumentene til kommunestyrets møte og ettersending av vedtakene under politikk. Eller ved å klikke på lenkene for saksdokumenter og ettersending.
Det er tekniske problemer med vår publiseringsmodul

Valg av styre for Omstillingskommune 2017-2019

Sammen for alle

Kommunestyret har bedt om at det oppnevnes et styre til omstillingsprosjektet og oppnevnte derfor en valgkomiteen. Denne komiteen har nå kommet med en innstilling som behandles i kommunestyret 19.6.17.

Statsrådsbesøk til barnevernet

Ansatte i barnevernet med Horne

Statsråd Solveig Horne besøkte barnevernet nå i juni, etter eget initiativ. Dalane barnevern dekker kommuner Lund, Sokndal og Eigersund, og hovedformålet med besøket var å få høre om erfaringene med interkommunalt samarbeid. Statsråden var videre interessert i å høre hva en i vårt distrikt legger fokus på.

Høring og offentlig ettersyn:

Reguleringsendring på Havsø, Gruå

Gruå

Planteknisk utvalg har vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for Havsø, med tilhørende plankart skal legges ut til offentlig ettersyn. Det legges opp til inntil 16 nye boenheter i planområdet, samt at eksisterende bygninger skal rives.

Jobbe i kommunen

Mangfold i kommunen

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnivå eller kulturell bakgrunn.

Skole og SFO
Politisk portal

Ordfører

Odd Stangeland, ordfører i Egersund

Ordføreren i Eigersund kommune heter Odd Stangeland og har sitt kontor i 4. etasje i rådhuset.

Siste dokumenter

Andre-filer
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
45Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
132Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
36Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
81Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
62Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
805Kb  
Særskilt klagenemnd
Valg-felles
Valg 2013
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
145Kb  
vALGSTYRET
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
734Kb