Rådhuset

Foreløpig årsregnskapet for 2017

Eigersund kommune sitt netto driftsresultat er på 32.641.999 kroner for 2017. Investeringsregnskapet er i balanse. 
Årsregnskapet viser et tilfredsstillende resultat. Det er gjort en rekke driftsmessige endringer som gir resultater, i tillegg til tett oppfølging av tjenestene og fokus på budsjettkontroll og økonomistyring i et år med ekstraordinær aktivitet.

Løypevaktkurs og en helaften om sykkel

Sykkelkveld

Torsdag 1. mars, fra klokka seks inviterers det til sykkelkveld. Fokuset blir opplæring av løypevakter, og i forkant vil de tre organisasjonene fortelle om sitt arbeid.

Kompetanseplan for grunnskolen

Kompetanseplan for grunnskolen

Planen dreier i hovedsak om å utvikle lærernes kompetanse, men det er viktig at hele organisasjonen får et tilsvarende løft.

Med de pårørende i fokus

Yvonne-Soggemoen

Eigersund kommune har fått midler fra Fylkesmannen for å styrke samspillet mellom pårørendeomsorg og offentlige omsorgstjenester. Yvonne Soggemoen er ansatt som prosjektleder og vil jobbe med å kartlegge, systematisere og kvalitetssikre kommunen sitt samarbeid med pårørende.

Det graves på Birkeland

Birkeland

Avdeling for vann og avløp legger ny ledningsgrøft opp til nytt renseanlegg på Birkeland. Birkelandsveien ved Birkeland bru vil bli stengt for biltrafikk mellom 8:30 og 14:00 fra mandag 12. februar og ut uken eller til arbeidet er ferdigstilt. Det er mulig å passere for gående. Alternativ omkjøring er via Birkelandsbakken. Vi beklager ulempene dette medfører.

Vinneren på yrkesvalgdagen

Yrkesvalgdagen

I konkurransen på yrkesvalgdagen denne uken måtte en nevne fem yrker som jobber i Eigersund kommune. Vinneren av gavekortet ble Ann Karene Kydland. Vi gratulerer! Minner samtidig på at en fortsatt kan søke sommerjobb inne helse og omsorgsavdelingen

Flere nyheter

Nyhetsarkiv
Jobbe i kommunen

Mangfold i kommunen

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnivå eller kulturell bakgrunn.

Skole og SFO
Politisk portal

Ordfører

Odd Stangeland, ordfører i Egersund

Ordføreren i Eigersund kommune heter Odd Stangeland og har sitt kontor i 4. etasje i rådhuset.