Startsiden - Eigersund kommune
Søra Sundet

Søndre Sund eller Søra Sundet?

Kartverket har reist navnesak for navnet 'Søndre Sund' eller 'Søra Sundet' for å avklare riktig skrivemåte for offentlig bruk.

Høring:

IKT-strategi for grunnskolene

IKT-strategi for grunnskolene

Med forankring hos kommunalsjef for kultur og oppvekst ble en arbeidsgruppe etablert høsten 2015 for å se på strategiske veivalg for videre IKT-satsing i kommunens grunnskoler. Gruppen har kartlagtdagens utstyrspark på skolene, søkt informasjon og kunnskap fra ulike kilder, deltatt på faglige seminarer, vært på besøk hos andre skoler og gjennomført noen løsningsdemonstrasjoner.

Kontrollmålinger tyskerbroen

Flomsonekart

Eigersund kommune har mottatt kontrollmålinger utført av Sandnesfirmaet Matricula. Deres målinger bekrefter de målinger vi tidligere har foretatt.

Oppstart av planarbeid:

Fritidsbebyggelse Myklebust

Myklebust

Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir melding om oppstart av reguleringsplan fritidsbebyggelse på Myklebust. Hensikten med planarbeidet er å regulere eksisterende bebyggelse til fritidsbebyggelse og naust med tilhørende funksjoner i tråd med kommuneplanen.

håndheving av parkeringsbestemmelsene

Soneparkering på fabrikkplassen

Eigersund parkering KF melder at den viktigste håndhevingen er å påpasse de lovbestemte reglene knyttet til parkering i Vegtrafikkloven, Trafikkreglene, parkeringsforskriften og de gjeldende skiltene. Denne håndhevingen starter for fullt i uke 49.

Budsjett og økonomiplan ute til offentlig ettersyn

Rådmannens budsjettforslag

Formannskapets innstilling til budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020 ligger i tiden mandag 5 desember - mandag 19 desember 2016 ute til offentlig ettersyn.

Jobbe i kommunen

Mangfold i kommunen

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnivå eller kulturell bakgrunn.

Skole og SFO
Politisk portal

Ordfører

Odd Stangeland, ordfører i Egersund

Ordføreren i Eigersund kommune heter Odd Stangeland og har sitt kontor i 4. etasje i rådhuset.

Siste dokumenter

Andre-filer
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
45Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
132Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
36Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
81Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
62Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
805Kb  
Særskilt klagenemnd
Valg-felles
Valg 2013
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
145Kb  
vALGSTYRET
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
734Kb