Kulturkontoret. arrangement i parken en sommerdag

Innsatspremie, kulturstipend og kulturpris

Det er nå på tide til å sende inn forslag til kandidater for årets innsatspremie, kulturstipend og kulturpris til Eigersund kommune. Har du noen navn som du mener bli få en ekstra oppmerksomhet? Se retningslinjene her. Frist for innlevering er 23. oktober.

7. oktober 2015 · Les mer

Søknad om spillemidler

Kulturkontoret, idrettsrådet

Det er nå mulig å søke på Spillemidler for 2016 til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg og på Spillemidler til lokale kulturbygg. Søknadene sendes elektronisk, og husk at det alltid må må det foreligge en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.

28. september 2015 · Les mer

Fritidstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Pingvinen fritidsklubb
Sang og rytmegruppa for barn og unge med nedsatt funksjonsevne starter opp igjen på Pingvinen torsdag 15.oktober. Velkommen.
2. oktober 2015 · Les mer

Saksdokumenter - konstituerende kommunestyremøte 2015

sakspapirer-kommunestyret

Det er konstituerende møte i nytt kommunestyre mandag 12. oktober 2015. Møtet starter kl. 1845 og holdes på Grand Hotell.
Du finner saksdokumentene her.

1. oktober 2015 · Les mer

Mindre reguleringsendring Leidlandshagen

Bilde fra www.leidlandshagen.no

Det er mottatt en søknad om justeringer av formålsgrense for å få anlegge en gangvei som har en mindre stigning, samtidig som en bevarer en unike steinformasjonen. En vil berømme Hellvik Hus for å ivareta denne type hensyn og foreta tiltak som sikrer denne type naturelement. Rådmannen vurderer det slik at dette kan behandles som en mindre reguleringsendring og at en anbefaler endringen.

1. oktober 2015 · Les mer

Folkehelsekonferansen i Dalane 2016

Grunnesund ved Eigerøy

Under overskriften "Bedre føre var..." er det tid for folkehelsekonferansen i Dalane igjen. Datoen er 14. januar og her vil en få innspill på temaer som Folkehelse og forebygging av psykiske lidelser. Se programmet her.

1. oktober 2015 · Les mer
Jobbe i kommunen
Skole og SFO
Politisk portal

Ordfører

Ordfører Leif Erik Egaas
Ordføreren i Eigersund kommune heter Leif Erik Egaas og har sitt kontor i 4. etasje i rådhuset.
29. januar 2010 · Les mer

Siste dokumenter

Andre-filer
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
45Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
132Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
36Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
81Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
62Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
805Kb  
Særskilt klagenemnd
Valg-felles
Valg 2013
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
145Kb  
vALGSTYRET
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
734Kb