Egersund sentrum og gågate

Tilskudd til rusarbeid

Eigersund kommune har mottatt 1.588.000,- kroner  i tilskudd til kommunalt rusarbeid fra Fylkesmannen for 2017.

Utbedring av hull i Eigersundsgaten

Egersundsveien

Vann og avløp har en gammel kum i Eigersundsveien som det har vært noe innlekking av masse i. Denne er vi nå i ferd med å utbedre.

Omstillingsstyre søker kandidater

Egersund sentrum og havn

Kommunestyret er eier av omstillingsprosjektet, og Kommuneplanutvalget er satt som referansegruppe. Hovedmålet er å øke antall arbeidsplasser og redusere ledigheten. Innspill på kandidater til styret kan sendes ordføreren innen 1. juni. Les mer om prosjektet her.

Midler til voksenopplæringssenteret

Elever på Eigersund voksenopplæringssenter

Eigersund Voksenopplæringssenter, som tilbyr samfunnskunnskap, norsk og grunnskole for voksne innvandrere, har nå fått 900.000 kroner i tilskudd fra Kompetanse Norge. Målet med forsøksprosjektet er å gjøre veien fra skolebenk til arbeid eller yrkesrettet utdanning kortere.

Ikke asbest på Husabø skole

Husabø skole

Prøvene fra bedriftshelsetjenesten viser at det ikke er asbest i innsendte prøver fra skolen.

Kameraovervåking i idrettshallene

Inngangsparti Egersundshallen

Det er ønskelig at byggene er mest mulig i bruk, og at de i størst mulig grad gjøres tilgjengelige, blant annet gjennom publikumsvennlige åpningstider. For å få til dette, så er bruken i stor grad basert på tillit til brukerne. Hallene er ikke til enhver tid bemannet, noe som fordrer at vi alle tar ansvar for å påse at byggene ivaretas og brukes på en god måte.

Jobbe i kommunen

Mangfold i kommunen

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnivå eller kulturell bakgrunn.

Skole og SFO
Politisk portal

Ordfører

Odd Stangeland, ordfører i Egersund

Ordføreren i Eigersund kommune heter Odd Stangeland og har sitt kontor i 4. etasje i rådhuset.

Siste dokumenter

Andre-filer
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
45Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
132Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
36Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
81Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
62Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
805Kb  
Særskilt klagenemnd
Valg-felles
Valg 2013
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
145Kb  
vALGSTYRET
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
734Kb