Hele Rogaland rydder

Vårrengjøring av Rogaland

Ingen kan ta alt, men alle kan ta litt. Eigersund kommune utfordrer deg til å delta på NRK Rogaland sin oppfordring  «Hele Rogaland rydder» torsdag 27. april.

Frisklivssentralen søker helter

Elsykkel i Egersund

I forbindelse med verdensdagen for fysisk aktivitet ønsker Frisklivssentralen i Eigersund kommune å hedre personer som står på for å legge til rette for fysisk aktivitet i lokalmiljøet. Kjenner du noen som får andre i aktivitet, og står på for at det skal bli lettere for befolkningen å være fysisk aktive?

Høring og offentlig ettersyn:

Detaljregulering for Årstaddalen

Fotomontasje fra Årstadalen

Formålet med planen er å legge til rette for fortetting av eiendommer med 3 nye eneboliger eller horisontalt delte tomannsboliger med tilhørende anlegg. De eksisterende eneboligene som er oppført på disse to grunneiendommene skal rives.

Høring:

Kommunal forskrift om langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig

Varberg om sommeren

Eigersund kommune sender med dette på høring forskrift om langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, vurderingsmomenter og ventelister.

Utvidet søknadsfrist:

Kommunalsjef personal- og organisasjonsutvikling

Egersund sentrum flyfoto

Søknadsfristen for denne stillingen er nå endret til 30. april. Vi søker en engasjert etter kommunalsjef som sammen med kommunens ledere bidrar til organisasjonens videreutvikling. Søk her.

Mindre reguleringsendring:

justering av boligtomter Hestnes

Kart over Hestnes

Det blir vedtatt en mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for Rundevoll-Hestnes, som medfører at det foretas en grensejustering i tråd med kart datert 23. april 2017. Både tomteeier og kommunen ønsker å rette ut den nordlige tomtegrensen.

Jobbe i kommunen

Mangfold i kommunen

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnivå eller kulturell bakgrunn.

Skole og SFO
Politisk portal

Ordfører

Odd Stangeland, ordfører i Egersund

Ordføreren i Eigersund kommune heter Odd Stangeland og har sitt kontor i 4. etasje i rådhuset.

Siste dokumenter

Andre-filer
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
45Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
132Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
36Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
81Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
62Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
805Kb  
Særskilt klagenemnd
Valg-felles
Valg 2013
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
145Kb  
vALGSTYRET
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
734Kb