Transport av vindmøller

Transport av vindmøller

I løpet av året vil det bli transportert 90 vindmøller fra Kaupanes på Søra Eigerøya til tre nyetablerte vindmølleparker. Denne trafikken vil passere Egersund sentrum og gå i gjennom Sandakergata. En prøvetransport har allerede kjørt ruta, mens transport av møller starter søndag 22. januar.

Forfatterbesøk på biblioteket

Bok av Sigmund Birkeland

Onsdag 25. januar klokken 12:00 blir det forfatterbesøk på biblioteket. Sigmund Birkeland presenterer boken "Veien til frihet og kamp: unge dalbuer i marinen". Arrangører er Eigersund folkebibliotek i samarbeid med kulturkontoret.

Gratis HPV-vaksine

HPV vaksine til jenter

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november.

Endret makspris i barnehage

Barnehagene i Eigersund. Lek ute

Fra 1. januar er maksprisen for foreldrebetaling i barnehage endret til 2.730,- for femdagersplass.

Søknad om plass i skolefritidsordningen

Sol i skogen

Søknadsfristen for plass i skolefritidsordningen for skoleåret 2017 / 2018 er satt til 1. mars 2017. Nærmere opplysninger om ordningen får du på den enkelte skolen. Elektronisk søknadsskjema finnes her.

Utvidet rett til barnehageplass

Fra høsten 2017 er retten til barnehageplass utvidet slik at barn som fyller 1 år innen utgangen av november har rett til barnehageplass innen november måned. Husk at søknadsfristen til hovedopptaket er 31. januar.

Flere nyheter

Nyhetsarkiv
Jobbe i kommunen

Mangfold i kommunen

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnivå eller kulturell bakgrunn.

Skole og SFO
Politisk portal

Ordfører

Odd Stangeland, ordfører i Egersund

Ordføreren i Eigersund kommune heter Odd Stangeland og har sitt kontor i 4. etasje i rådhuset.

Siste dokumenter

Andre-filer
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
45Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
132Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
36Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
81Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
62Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
805Kb  
Særskilt klagenemnd
Valg-felles
Valg 2013
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
145Kb  
vALGSTYRET
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
734Kb