Bilde av kommuneplanutvalg sakspapirer

Kommuneplanutvalgets møte 22.02.2017 utgår

Kommuneplanutvalgets møte onsdag 22. februar 2017 utgår da det ikke er meldt opp noen saker til dette møtet. 

En kommer tilbake til ny alternativ møtedato.

Foreløpig resultat før revidering

Informasjon om årsregnskapet for 2016

Rådhuset i Egersund sentrum

Eigersund kommune hadde et netto driftsresultat på 49.901.001 kroner for 2016. Netto driftsresultat fremkommer før bruk av fond (oppsparte penger), avsetninger til fond og overføring til investeringer. Årsregnskapet viser videre et regnskapsmessig mindreforbruk (udisponert overskudd etter avsetninger) på 21.546.468 kroner. 

Kunngjøring:

Reguleringsendring for bebyggelse Trosavikveien

Hellvik Tråsavikveien

Det gjøres herved kjent med at kommunestyret har vedtatt forslag til detaljregulering for småhusbebyggelse Trosavigveien 71, 73 og 75 på Hellvik. Formålet med planforslaget er å legge til rette for fire boliger innenfor planområdet.

Sikker is?

Skøyter

Eigersund kommune mottar hvert år mange forespørsler om trygg is. Kommunen foretar ikke måling av istykkelse, da det ikke er ressurser til å gjennomføre dette arbeidet på en tilfredsstillende måte. Måling av istykkelse krever daglig kontroll, merking av usikre soner og at en følger værutviklingen nøye.

Oppstart av planarbeid:

Reguleringsendring Svanavågen industriområde

Spar Eigerøy

Planområdet ligger i Svanavågen på Søre Eigerøy. Hovedhensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av ny dagligvareforretning på østsiden av Hovlandsveien.

Helse og omsorg på flyttefot

Inngangsdør til teknisk og helse

Administrasjonen i Helse og omsorg flytter denne uka fra Spinnerigata 15 til Lerviksgården i sentrum. Her vil de nå ha tilholdsted i fjerde etasje.

Flere nyheter

Nyhetsarkiv
Jobbe i kommunen

Mangfold i kommunen

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnivå eller kulturell bakgrunn.

Skole og SFO
Politisk portal

Ordfører

Odd Stangeland, ordfører i Egersund

Ordføreren i Eigersund kommune heter Odd Stangeland og har sitt kontor i 4. etasje i rådhuset.

Siste dokumenter

Andre-filer
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
45Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
132Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
36Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
81Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
62Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
805Kb  
Særskilt klagenemnd
Valg-felles
Valg 2013
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
145Kb  
vALGSTYRET
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
734Kb