Skolebarn

Vedtekter for skolefritidsordningen

Skolefritidsordningene i kommunen drives etter vedtatte retningslinjer og de krav som gjelder for tildeling av statstilskudd. Skolefritidsordningene skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.

Høring:

Reguleringsplan for nedre del av Lundeåna

Prospekt-Elvepark-ingress

Reguleringsplanen skal ivareta flomsikringstiltak, nye parkeringsplasser, gateparkering, samt regulere noen uregulerte områder. Videre skal en bevare og aktivere Egersund sentrums kulturhistorisk verdifulle bebyggelse og legge til rette for utvikling av bymiljøet.

Kafédialog for seniorer

Kart sentrum

Hvordan vil du at Egersund sentrum skal være i fremtiden? Felles Brukerutvalg og Eigersund kommune inviterer seniorer til kafedialog onsdag 4 april fra elleve til ett på kafeen på Lundeåne bo- og servicesenter.

Ledige stillinger

Egersund

Vi har for tiden flere ledige stillinger å tilby. Her kan du søke jobb innen skole og oppvekst, eller innen brannvesenet. Du kan også søke på stillinger som ingeniør, helsesøster, familieveileder eller annet.

Ny versjon

Kommunestyret 19.03.18 - Ettersendelse av vedtak med interpellasjoner

sakspapirer-kommunestyret

Ettersendelse av vedtak til kommunestyrets møte 19.03.2018. Du finner sakene her.
Merk at det er sendt ut en ny versjon med tre interpellasjoner.
Vi forventer mye folk under orientering av SUS, vær derfor ute i god tid.

Vårens tilrettelagte fritidstilbud

Friluftskveld på Låvaberget

I Eigersund er det et variert tilrettelagt fritidstilbud til de som ønsker det med alt fra svømming, bowling, teatergruppe til friluftsliv og trening. Håkon Wigestrand har satt sammen en oversikt som kan ses her.

Jobbe i kommunen

Mangfold i kommunen

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnivå eller kulturell bakgrunn.

Skole og SFO
Politisk portal

Ordfører

Odd Stangeland, ordfører i Egersund

Ordføreren i Eigersund kommune heter Odd Stangeland og har sitt kontor i 4. etasje i rådhuset.