Startsiden - Eigersund kommune
Skrivergården og parken i Strandgata

Snus- og røykfrie sammen

Frisklivssentralen tilbyr kurs for deg som ønsker å slutte med røyk eller snus. Kurset foregår i gruppe, med en tanke om at det er lettere å endre vaner sammen med andre som er i liknende situasjon. Motivasjon og strategi er noen av temaene som tas opp.

Varsel om oppstart:

Detaljregulering boliger Maragropa og Maurtrokket på Bakkebø

Maragropa

Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette, på vegne av Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling AS, melding om oppstart av reguleringsplanarbeid i Maragropa og Maurtrokket på Bakkebø. Hensikten med planarbeidet er å regulere området til konsentrert boligbebyggelse med tilhørende funksjoner.

Utslippssøknad for Birkeland renseanlegg

Birkeland på Helleland

I henhold til Forurensingsforskriften søker Eigersund kommune om utslippstillatelse for et nytt planlagt kommunalt avløpsrenseanlegg på Birkeland. Søknaden gjelder endring av gjeldende utslippstillatelse i Hellelandselva. Utslippstillatelsen for gjeldende anlegg er fra 1974.

Kulturskolen på Facebook

Dans på Amfi med Kulturskolen

Da har Eigersund kulturskole kommet seg på Facebook. Følg med hva som foregår, ferier, konserter og annet.

Stenging av vei.

Sandbakkan

Sandbakkveien vil bli stengt for trafikk grunnet anleggsarbeider med vannledningsnettet.

Egersund Vannverk:

Driftsproblemer på Rundevoll

Sol i skogen

Seksjon Vann og avløp melder om driftsproblemer i høydebassenget på Rundevoll. Høy temperatur har ført til oppblomstring av organismer i vannet.

Jobbe i kommunen

Mangfold i kommunen

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnivå eller kulturell bakgrunn.

Skole og SFO
Husabø skole 29.08
Meldingsbok på SMS til SFO
Eigerøy skole 29.08
Lusa har "begynt" på skolene!
Lagård ungdomsskole 29.08
Nasjonale prøver 2016
Husabø ungdomsskole 23.08
Husabø ungdomsskole bruker SMS varsling.
Lagård ungdomsskole 21.08
Tur 10. trinn
Husabø ungdomsskole 19.08
Ståhjuling til skolen?
Hellvik skole 19.08
Ut på tur
Husabø ungdomsskole 18.08
RELASJONSBYGGING PÅ PROGRAMMET
Rundevoll skole 17.08
Foreldrefolder 2016/2017
Politisk portal

Ordfører

Odd Stangeland, ordfører i Egersund

Ordføreren i Eigersund kommune heter Odd Stangeland og har sitt kontor i 4. etasje i rådhuset.

Siste dokumenter

Andre-filer
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
45Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
132Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
36Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
81Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
62Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
805Kb  
Særskilt klagenemnd
Valg-felles
Valg 2013
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
145Kb  
vALGSTYRET
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
734Kb