Juletreet i julebyen

Julebyen gjør seg klar

Klokka ett fredag rapporteres det om at Julebyen Egersund igjen gjør seg klar til åpning. Juletyreet står i sol og lover ei fin helg med ekte julestemning, gode smaker og lukter, samt sang og hyggelig handel. Se programmet og åpningstidene på julebyens nettsider. Underholdningen samt skyttselbuss fra jernbanen er gratis.

Oppdatert torsdag 7. desember 19:20:

Varsel om høy vannstand

Viktig melding fra Eigersund kommune

Oppdatert med informasjon om Hellalands- og Berkreimsvassdraget, og ekstremværet Aina.

Oppstart av gravearbeider:

Årstaddalen klatrepark

Tegninger av klatrepark
Før jul i år, vil det så smått bli igangsatt arbeider med å ruste opp den gamle lekeplassen i Johan Wittrupsvei i Årstaddalen. En ny klatrepark er på vei.

Handlingsplan mot krenkende adferd og mobbing i skolen

Plan for krenkende adferd

Alle elever i grunnskoler og videregåande skoler har rett til et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er skolens ansvar å arbeide aktivt med forebyggende tiltak gjennom hele skoleåret.

Stor interesse for piggdekk til sykkel

Piggdekk til sykkel

Sykkelbyen Egersund ønsker at flere skal kunne bruke sykkelen hele året. Dermed sponset prosjektet nytt sett med piggdekk til inntil 40 personer. Allerede første dagen ble det tomt.

offentlig ettersyn:

Budsjett 2018 og økonomiplan 2019 – 2021

Forside til budsjettforslaget 2018

Formannskapets behandling og vedtak om budsjett for 2018 og økonomiplan 2019 – 2021, ligger i tiden 1. desember - mandag 18. desember 2018 ute til offentlig ettersyn.

Jobbe i kommunen

Mangfold i kommunen

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnivå eller kulturell bakgrunn.

Skole og SFO
Politisk portal

Ordfører

Odd Stangeland, ordfører i Egersund

Ordføreren i Eigersund kommune heter Odd Stangeland og har sitt kontor i 4. etasje i rådhuset.