Høstlige himmel og farger

Kultur- og driftsmidler

Lag og foreninger kan nå søke på driftsmidler og idrettsmidler, samt til støtte for driftsmidler til egne hus og anlegg. Mer informasjon her.

Høring:

Søknad om utslippstillatelse fra Pelagia

Pelagia

Her er søknad med vedlegg samt kontaktinformasjon og høringsfrist for Pelagias søknad om utslippstillatelse.

Registrer deg for digital post

Digital postkasse

7635 innbyggere i Eigersund har enda ikke tatt i bruk digital postkasse. Registrer deg nå for å motta offentlig post elektronisk og ikke på papir.

Fremdrift i Prestegårdsveien

Arbeid i Prestegårdsveien

Seksjon vann og avløp har kommet til parken ved idrettsanlegget på Husabø med utskifting av gammelt ledningsnett. En regner med å være ferdig med alt ledningsnett i Prestegårdsveien om cirka to uker og vil da fortsette i Bjergstedveien og Øvre Prestegårdsvei. Prestegårdsveien vil være stengt mens veien ferdigstilles.

Foreløpig årsregnskapet for 2017

Rådhuset

Eigersund kommune sitt netto driftsresultat er på 32.641.999 kroner for 2017. Investeringsregnskapet er i balanse. Årsregnskapet viser et tilfredsstillende resultat. Det er gjort en rekke driftsmessige endringer som gir resultater, i tillegg til tett oppfølging av tjenestene og fokus på budsjettkontroll og økonomistyring i et år med ekstraordinær aktivitet.

Løypevaktkurs og en helaften om sykkel

Sykkelkveld

Torsdag 1. mars, fra klokka seks inviterers det til sykkelkveld. Fokuset blir opplæring av løypevakter, og i forkant vil de tre organisasjonene fortelle om sitt arbeid.

Flere nyheter

Nyhetsarkiv
Jobbe i kommunen

Mangfold i kommunen

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnivå eller kulturell bakgrunn.

Skole og SFO
Politisk portal

Ordfører

Odd Stangeland, ordfører i Egersund

Ordføreren i Eigersund kommune heter Odd Stangeland og har sitt kontor i 4. etasje i rådhuset.