Motorsportsenter Gjermestad

Høring og offentlig ettersyn:

Detaljregulering Motorsportsenter Gjermestad

Planteknisk utvalg har i møte den 27.06.17, sak 128/17, vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for Motorsportsenter, gnr. 54, bnr. 22 m.fl. med tilhørende plankart den 22.11.16, bestemmelser datert den 07.06.17 og planbeskrivelse datert den 18.04.17 skal legges ut til offentlig ettersyn.

Høring og offentlig ettersyn:

Detaljeregulering B5 Egrefjell og Grøne Bråden

B5 Grøne Bråden

Planteknisk utvalg har i møte den 27.06.17, sak 127/17, vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for B5 Grøne Bråden, Egrefjell, gnr. 47, bnr. 55 m.fl. med tilhørende plankart den 25.04.17, bestemmelser datert den 25.04.17 og planbeskrivelse datert den 25.04.17 skal legges ut til offentlig ettersyn etter utførte endringer.

Tilgrising på flere skoler

Husabø skole

Flere skoler har vært utsatt for tilgrising (tagging) i den senere tid. Vi ber om at alle som har tips og/eller informasjon i saken, tar kontakt med politiet. Dersom det er noen personer som ønsker å snakke med oss i Eigersund kommune om tema relatert til taggingen er de velkomne til å ta kontakt med SLT-koordinator Kari Anne Bergøy.

Miljøvaktmester ansatt

Sol i skogen

I Eigersund kommune har vi fått Per Mikkelsen som ny medarbeider, han jobber som miljøvaktmester. Miljøvaktmesteren skal rette sin innsats mot beboere i kommunale boliger som grunnet lav boevne påfører, eller står i fare for å påføre, boligen merbelastning i form av forringelse og brannbelastning.

Rapport barnetråkk

Sykkel i gågata

I løpet av våren 2017 ble det gjennomført Barnetråkkregistrering ved skolene i Eigersund kommune. Barnetråkk er et digitalt verktøy som lar barn fortelle myndighetene hvor de ferdes og oppholder seg, og hva de ønsker endret ved nærmiljøet.

Kunngjøring:

Reguleringsendring for Kvidingsveien på Hellvik

Kvidningsveien på Hellvik

Kommunestyret har vedtatt forslag til detaljregulering for Kvidingsveien på Hellvik. Hensikten med planen er å etablere nye boliger med tilhørende anlegg.

Jobbe i kommunen

Mangfold i kommunen

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnivå eller kulturell bakgrunn.

Skole og SFO
Politisk portal

Ordfører

Odd Stangeland, ordfører i Egersund

Ordføreren i Eigersund kommune heter Odd Stangeland og har sitt kontor i 4. etasje i rådhuset.

Siste dokumenter

Andre-filer
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
45Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
132Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
36Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
81Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
62Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
805Kb  
Særskilt klagenemnd
Valg-felles
Valg 2013
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
145Kb  
vALGSTYRET
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
734Kb