Eigersund/Startsiden/Årstaddalen klatrepark

Oppstart av gravearbeider:

Årstaddalen klatrepark

print.png email  .png
Tegninger av klatrepark Før jul i år, vil det så smått bli igangsatt arbeider med å ruste opp den gamle lekeplassen i Johan Wittrupsvei i Årstaddalen. En ny klatrepark er på vei.

Arbeidene består i totalrenovering av hele det gamle lekeområdet. Det skal settes opp støyskjerming mot fylkesveien, installeres to forskjellige klatretårn samt huske og sandkasse, beplantning og klargjøring for fremtidig belysning. Arbeidene er tildelt Bertelsen & Garpestad, som skal stå for hoveddelen av arbeidene.

Prosjektet ble initiert av Sparebankstiftelsen, og uten deres bidrag hadde ikke prosjektet blitt iverksatt.

Opprettet 6. desember 2017 av Sem Hadland.