Eigerøy skole

print.png email  .png
Eigerøy skole prioriterer samarbeid samarbeid mellom voksne og barn, gjennom turer og andre tilstellinger som skal sveise medelever, lærere og foreldre sammen.

[ www.okkaskole.no/~eigeroey_skole/ ]

Kontaktinformasjon

(Du finner oppdatert kontaktinformasjon her)

Om skolen

Lærernes hovedoppgave på skolen er å skape en skole med trygge, ansvarsbeviste og kunnskapsrike jenter og gutter. Dette mener vi gjøres best i et samarbeid mellom voksne og barn. Vår skoles åpne løsning innbyr til samarbeid mellom lærere, enkeltelever og mellom ulike klassetrinn. Sammen med 10 fellessamlinger pr år, prosjekter, turer,o.l. for alle elevene, styrker dette fellesskapet ved skolen. Foreldre er med på å styrke dette ytterligere med sine bidrag til sosiale aktiviteter som juletrefester, 17. mai arrangementer, dugnader på lekeområdene, turer, vennegrupper m m.

Vi setter lek og uteaktiviteter i sentrum på alle trinn. Vi har baner for sykkelcross , sandvollyball, basketball, fotball og stor lekeplass med sandkasse og lekeapparater. Rundt skolen har vi fine naturområder, som ofte er i bruk i undervisningen.

Opprettet 13. november 2003 av Karsten Helleland. Oppdatert 18. desember 2003