Eigersund/Startsiden/Hva er viktig for deg?

Hva er viktig for deg?

print.png email  .png
2 vest

2 vest har laget en film om «hva er viktig for deg-samtalen», et av verktøyene som brukes å øke pasientsikkerheten og styrke pasientens rolle i eget forløp.

Eigersund kommune sin korttids- og rehabiliteringsavdeling 2 vest er en spennende, variert og utfordrende avdeling med 20 sengeplasser fordelt på rehabilitering, øyeblikkelig hjelp og lindrende behandling.

2 vest startet med «hva er viktig for deg-samtalen» i januar 2017, etter inspirasjon fra læringsnettverket Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke. Det har vært en spennende og fin prosess som vi har lært mye av, og vi har fått et større fokus på pasientenes egne mål og egenmestring. I denne filmen viser vi erfaringer fra avdelingen med Hva er viktig for deg samtalen.

Medvirkende i filmen er fem ansatte og en pasient. Foruten avdelingsleder Wenche Høghaug er også ergoterapeut Renate Soggemoen, spesialsykepleier Siri Thu, sykepleier Sissel Hovland, sykepleier Vibeke Eik og pasient Kai Ove Lindø med.

Film og regi ved Logi Freyr Einarsson, manus er av Wenche Høghaug.

Opprettet 8. februar 2018 av Sem Hadland. Oppdatert 8. februar 2018