Eigersund/Startsiden/Miljøvaktmester ansatt

Miljøvaktmester ansatt

print.png email  .png
Sol i skogen

I Eigersund kommune har vi fått Per Mikkelsen som ny medarbeider, han jobber som miljøvaktmester. Miljøvaktmesteren skal rette sin innsats mot beboere i kommunale boliger som grunnet lav boevne påfører, eller står i fare for å påføre, boligen merbelastning i form av forringelse og brannbelastning.

Dette er en nyopprettet stilling som jobber på tvers av helse og omsorg, og bygg og eiendomsavdelingen i kommunen.

Gjennom motivering og samarbeid om fleksible løsninger, skal det arbeides for at beboerne kan oppnå en høyere boevne, og således bedre egen sikkerhet, trivsel og eierskapsfølelse til boligen.

Opprettet 7. juli 2017 av Sem Hadland.