Kommunestyre-okt-2015.jpgPolitikk i Eigersund

Eigersund kommune har 31 representanter i kommunestyret og 11 i formannskapet. Ordfører er Odd Stangeland (Ap) og varaordfører er Leif Erik Egaas (H).

Utvalg

Med møtekalender, medlemmer og sakspapirer.

Tidligere utvalg

Relaterte filer


Sakspapirer Eigersund næring og havn

Saksdokumenter til Eigersund Næring og Havns ekstraordinære møte 23.03.2017

Saksdokumentene til Eigersund Næring og Havns ekstraordinære møte torsdag 23.03.17  er nå lagt ut på nettet. Du finner saksdokumentene her.

Barn og unges kommunestyre

Saksdokumenter til barn og unges kommunestyre 3.4.2017

Saksdokumentene til barn og unges kommunestyre er nå lagt ut på nettet.  Du finner de her.

Logo til felles brukerutvalg

Protokoll fra Felles brukerutvalgs møte 15.03.2017

Protokoll fra Felles brukerutvalgs møte 15.031.2017 er nå lagt ut. Du finner protokollen her.

sakspapirer-kommunestyret

Ny sak på sakslisten samt nytt dokument til kommunestyrets møte 27.3.2017

Ny sak på sakslisten samt nytt dokument til kommunestyrets møte 27.3.2017 er nå lagt ut på nettet.  Du finner det her.

Sakspapirer levekår

Tilleggsinnkalling til levekårsutvalgets møte 20.3.2017

Tilleggsinnkalling til levekårsutvalgets møte er nå lagt ut på nettet.  Du finner den her.

Planteknisk utvalg

Planteknisk utvalgs møte 21.03.17 - ettersendelse av sak 46/17 - status for kommunal bygningsmasse, seksjon bygg og eiendomsforv.og utvbedring av akutte forhold

Sak 46/17 -  Status for kommunal bygningsmasse, seksjon bygg og eiendomsforvaltning og utbedring av akutte forhold - ettersendes. Du finner saken her.

sakspapirer-kommunestyret

Saksdokumenter til kommunestyrets møte 27.3.2017

Saksdokumentene er nå lagt ut på nettet. Du finner dokumentene her.

sakspapirer-formannskapet

Saksdokumenter til formannskapets møte 22.3.2017

Saksdokumentene er nå lagt ut på nettet.  Du finner dokumentene her.

Sakspapirer levekår

Saksdokumenter til levekårsutvalgets møte 20.3.2017

Saksdokumentene til levekårsutvalgets møte 20.3.2017 er nå lagt ut på nettet.  Du finner de her.

Planteknisk utvalg

Saksdokumenter til Planteknisk utvalgs møte 21.03.2017, samt ettersendt sak.

Saksdokumentene til planteknisk utvalgs møte tirsdag 21.03.2017 er nå lagt ut på nettet. Du finner disse her. Ny utsendt sak 46/17 vedr. status for kommunal bygningsmasse, finner du her.