Kommunestyre-okt-2015.jpgPolitikk i Eigersund

Eigersund kommune har 31 representanter i kommunestyret og 11 i formannskapet. Ordfører er Odd Stangeland (Ap) og varaordfører er Leif Erik Egaas (H).

Utvalg

Med møtekalender, medlemmer og sakspapirer.

Tidligere utvalg

Politiske reglement

En oversikt over vedtekter, retningslinjer og reglement for våre politisk folkevalgte finner du her.

Relaterte filer


sakspapirer-kommunestyret

Ettersendelse av vedtak fra hovedutvalgene til kommunestyrets møte 18.12.2017

Ettersendelse av vedtak fra hovedutvalgene til kommunestyrets møte 18.12.2017 er nå lagt ut på nettet.  Du finner de her

Logo til felles brukerutvalg

Protokollen fra felles brukerutvalg 6.12.2017

Protokollen fra felles brukerutvalgs møte 6.12.2017 er nå lagt ut på nettet.  Du finner den her.

Planteknisk utvalg

Protokollen fra planteknisk utvalgs møte 12.12.2017

Protokollen fra Planteknisk utvalgs  møte 12.12.2017 er nå lagt ut. Du finner protokollen her.

Sakspapirer levekår

Protokollen fra Levekårsutvalgets møte 11.12.2017

Protokollen fra Levekårsutvalgets møte 11.12.2017 er nå lagt ut på nettet.  Du finner protokollen her

Sakspapirer Eigersund næring og havn

Protokollen fra Eigersund Næring og Havn KF 30.11.2017

Protokollen fra Eigersund Næring og Havn KF 30.11.2017 er nå lagt ut på nettet.  Du finner protokollen her.

Sakspapirer levekår

Ettersendelse av nytt dokument til Levekårsutvalgets møte 11.12.2017

Etter sendelse av nytt dokument til

  • Levekårssak 91/17 - Rullering av handlingsprogram for idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, friluftsliv, lokale og regionale kulturbygg 2018 – 2029.

Dokumentet er nå lagt ut på nettet.  Du finner det her og på møtedatoen.

 

sakspapirer-kommunestyret

Ettersendelse av nytt dokument til kommunestyre i sak 135/17.

Ettersendelse av  nytt dokument til
Kommunestyresak 135/17 - Rullering av handlingsprogram for idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, friluftsliv, lokale og regionale kulturbygg 2018 – 2029. 

Dokumentet ligger nå ute på nettet.  Du finner det her og på møtedatoen.

sakspapirer-kommunestyret

Tilleggssaksliste til kommunestyrets møte 18.12.2017

Tilleggssaksliste til kommunestyrets møte 18.12.2017 er nå lagt ut på nettet.  Du finner den her.

sakspapirer-formannskapet

Tilleggssaksliste til formannskapets møte 14.12.2017

Tilleggssaksliste til formannskapts møte 14.12.2017 er nå lagt ut på nettet.  Du finner en her.

Planteknisk utvalg

Tilleggssak til planteknisk utvalgs møte 12.12.2017

Tilleggssaksliste til planteknisk utvalg 12.12.2017 er nå lagt ut på nettet.  Du finner den her.