Eigersund/Startsiden/Problemer med heisen på Lundeåne Bo- og Servicesenter

Oppdatert: 041217 - 18:00 - Heisen er nå i drift igjen.

Problemer med heisen på Lundeåne Bo- og Servicesenter

print.png email  .png
Lundeåne bo- og servicesenter

Heisen slutttet i dag å fungere, og vår leverandør har nå gitt tilbakemelding om at de ikke får reparert den før tidligst onsdag neste uke. Det jobbes aktivt med å få reparert heisen før dette, men leverandøren kan ikke garantere reparasjon tidligere da de mangler reservedeler. 

Vi er klar over at situasjonen er problematisk for både beboere og besøkende, og vi tar den på det største alvor og gjør det som er mulig for å få heisen reparert snarest mulig.

Det er skaffet til veie transportrullestoler ved inngangspartiet slik at de av beboerne som kan gå trapper, men er avhengig av hjelpemidler over lengre strekninger, kan benytte disse.

Opprettet 30. november 2017 av Leif E. Broch. Oppdatert 4. desember 2017