Startsiden/Eigersund/Tjenester A-Å/Svangerskapskontroll

Svangerskapskontroll

print.png email  .png
Helsestasjon for gravide omfatter:

- Svangerskapskontroll
- Barselsamtale
- Hjemmebesøk etter fødsel
- Utleie av brystpumper
- Utleie av undervisningsmateriell
- Ammehjelp

 

Kontaktinformasjon:

Sentrum helsestasjon

Telefon: 51 46 81 50
Faks: 51 46 81 49
Epost: helsestasjon@eigersund.kommune.no
 

Se våre presentasj

Målgruppe:

Alle gravide i Eigersund kommune. Timebestilling.

Saksgang / fremgangsmåte:

Se beskrivelser på våre presentasjonssider.

Pris for tjenesten:

Helsestasjonstilbudene er gratis.

Generell informasjon:

Helsestasjonens virkeområder reguleres av ”Lov om helsetjenesten i kommunene” av 19.11.82 med endringer av 14.4.2000, § 1-3. pkt. 1. Det er utarbeidet egne forskrifter for helsestasjonstjenesten.

 

Helsestasjonstjenestene er også underlagt Helsepersonelloven, Pasientrettighetsloven, Lov om miljørettet helsevern og Smittevernloven.

Ansvarlig for denne tjenestebeskrivelsen:

Randi Karin Holmen - ( randi.holmen@eigersund.kommune.no )
 

Opprettet 18. februar 2010 av Glenn Håkon Fardal.