Eigersund/Startsiden/Tilbudsforespørsel for renovering av lekeplasser og ballbinge

Tilbudsforespørsel for renovering av lekeplasser og ballbinge

print.png email  .png
Ballbingen på Grøne Bråden skole

Eigersund kommune v/ Teknisk avdeling gjennomfører tilbudsforespørsel på 3 oppdrag relatert til lekeplasser og skolegård. Prosjektene som skal utføres er renovering av ball-løkke i Nyåsveien, renovering av lekeplass i Oreveien og renovering av ballbinge på Grøne Bråden skole.

Prosjektene omfatter blant annet grunnarbeid, asfaltering, legging av kunstgras og montering av lekeapparater. Det er mulig å gi tilbud på ett eller flere av prosjektene.

Interessenter kan få konkurransegrunnlagene tilsendt ved å henvende seg til Leif Terje Aamodt eller Jone Omdal.

Opprettet 7. august 2017 av Sem Hadland. Oppdatert 7. august 2017