Startsiden/Eigersund/Tjenester A-Å/Tilskudd til kommunale lag og foreninger

Tilskudd til kommunale lag og foreninger

print.png email  .png
Fotball på Husabø. Foto: EIK fotball

Lag og foreninger i Eigersund kommune tildeles driftstilskudd etter søknad med frist 1. mars. Det kan søkes om tilskudd til arrangementer og tiltak for barn og unge uten søknadsfrist.

Kontaktinformasjon:

Kulturkontoret 51 46 82 24

Målgruppe:

Lag og foreninger i Eigersund kommune.

Saksgang / fremgangsmåte:

Søknad på egne søknadsskjema som finnes på kommunens nettsider og ved henvendelse til Kulturkontoret. Støtteordningene blir annonsert i lokalavisen samt her på nettsidene i forkant.

Søknadsbehandling:

Tildeling av driftstilskudd vedtas i Levekårsutvalget og blir utbetalt i løpet av mai måned.

Krav til vedlegg:

Godkjent årsregnskap fra forrige år.

Søknad sendes til:

Kulturkontoret, postboks 580, 4379 Egersund

Ansvarlig for denne tjenestebeskrivelsen:

Ingunn M. Sjøen - ( ingunn.myklevoll.sjoen@eigersund.kommune.no )

Opprettet 18. februar 2010 av Anette Håland. Oppdatert 30. januar 2015