Vaksinasjon

print.png email  .png
Vaksinasjonskontoret tilbyr:

- Reisevaksinasjon og rådgivning
- Influensavaksinering til risikogrupper i sesongen
- Smittevern
- Tuberkulosekontroll

Kontaktinformasjon:

Sentrum helsestasjon

Telefon: 51 46 81 50
Faks: 51 46 81 49
Epost: helsestasjon@eigersund.kommune.no

Målgruppe:

Tilbud til innbyggerne i Eigersund kommune.

Saksgang / fremgangsmåte:

Se beskrivelser på våre presentasjonssider.

Pris for tjenesten:

Reisevaksinasjon følger veiledende priser fra Folkehelsa. Oppdatert prisliste finnes på vår presentasjonsside.

Gjeldende lov og regelverk:

Helsestasjonens virkeområder reguleres av ”Lov om helsetjenesten i kommunene” av 19.11.82 med endringer av 14.4.2000, § 1-3. pkt. 1. Det er utarbeidet egne forskrifter for helsestasjonstjenesten.

Helsestasjonstjenestene er også underlagt Helsepersonelloven, Pasientrettighetsloven, Lov om miljørettet helsevern og Smittevernloven.

Generell informasjon:

Åpningstider

Hver fredag fra 08-11 tilbys vaksinering for utenlandsreiser samt rådgivning.
Timebestilling.

Opprettet 18. februar 2010 av Annbjoerg Elve Skofteland. Oppdatert 10. januar 2011