Kulturkontoret i StrandgatenKulturformidling

Kulturkontoret jobber for å skape et vekstgrunnlag for utvikling av lokal, kulturell identitet med enkeltmennesket og familien i sentrum. Gjennom effektiv ressursutnyttelse, opplevelse og deltakelse vil kulturkontoret bidra til at spesiell satsing på tiltak for barn og unge, familien og eldre fører til at Eigersund oppleves som en god kommune å bo og leve i.

Maurholen stasjon

Utleie

Kulturkontoret har nå ansvar for utleie av flere kommunale lokaler og bygg. Dette gjelder Eigerøy fyr som inkluderer fyrvokterbolig og sjøbod), Maurholen stasjon med hovedhus og uthus, sjøbua i Vandringshavn, Byteltet og Kulturhusets to saler. Priser og informasjon finner du her.
Kulturkontoret, idrettsrådet

Eigersund idrettsråd

Eigersund idrettsråd er til for å tale idrettens sak overfor kommunen, administrasjonen og politikerne. Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

Kulturkontoret, treningstider

Treningstider

Kulturkontoret står for tildeling av treningstider for kommunale haller og idrettsbaner. Disse kan det søkes på før første mai og tildelingen vil skje i samme måned. Tildelingsperioden følger skoleåret.
hus.png Kontakt oss
  • Tlf: 51 46 82 24

Besøksadresse

Strandgaten 58

Postadresse

Postboks 580
4379 Egersund

Ansatte:

Sem Hadland
Konsulent - 51 46 82 20

Brit Larssen Kvassheim
Konsulent - 51 46 82 25

Kari Reianes Spangen
Leder - 51 46 82 29

filer.png Filer for nedlastning

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
25Kb   2015-06-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
26Kb   2017-05-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
25Kb   2015-06-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
27Kb   2017-05-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
687Kb   2015-06-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
62Kb   2017-05-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
63Kb   2017-05-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
81Kb   2017-05-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
27Kb   2017-05-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
121Kb   2017-05-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
27Kb   2017-05-02