Omstillingskommune

Har du meninger om næringsutvikling ?

Nå trenger vi din hjelp

Eigersund kommune vedtatt å sette i gang et omstillingsarbeid som også er støttet av Rogaland Fylkeskommune og Innovasjon Norge og i denne forbindelse skal vi gjennomføre en utviklingsanalyse og inviterer spesielt deg som er i næringslivet til å delta, og også du som har meninger om næringsutvkling er invitert til å delta. Meld deg på her.

Omstillingskommune

Aktuelt for de som allerede har fått tilsendt spørreskjema

Praktiske opplysninger spørreundersøkelse næringsutvikling

Her finner du noen praktiske opplysninger om spørreundersøkelsen.

Omstillingskommune

Kanskje du har noe av svaret?

Hva er fremtiden for næringslivet i Eigersund?

Eigersund kommune skal gjennomføre en utvilingsanalyse og inviterer spesielt deg som er i næringslivet til å delta. På søndag sendes det ut en spørreundersøkelse på e-post til et utvalg av personer i næringslivet og andre. 

Sammen for alle

Valg av styre for Omstillingskommune 2017-2019

Kommunestyret har bedt om at det oppnevnes et styre til omstillingsprosjektet og oppnevnte derfor en valgkomiteen. Denne komiteen har nå kommet med en innstilling som behandles i kommunestyret 19.6.17.

Egersund sentrum og havn

Omstillingsstyre søker kandidater

Kommunestyret er eier av omstillingsprosjektet, og Kommuneplanutvalget er satt som referansegruppe. Hovedmålet er å øke antall arbeidsplasser og redusere ledigheten. Innspill på kandidater til styret kan sendes ordføreren innen 1. juni. Les mer om prosjektet her.