sentrum-fra-varberg.jpgLedige interne stillinger

Følgende stillinger er utlyst internt og kan kun søkes på av allerede ansatte i Eigersund kommune.

Andre ledige stillinger finner du her og ferievikarstillinger her.

 


Lagård-bo-og-servicesenter-2014-e

Fagarbeider helse

Det er ledig 100 % stilling som fagarbeider helse ved Lagård sjukeheim, avd. 3ABC. Tiltredelse er fra 1. juni 2017. Arkivsaksnummer 17/668.

Lagård-bo-og-servicesenter-2014-c

Intern utlysning:

Sykepleier

Intern utlysing. Det er ledig 100 % fast stilling som sykepleier ved Lagård bo- og servicesenter, Bekkefaret fra 01.04.2017. Stillingen er turnusbasert, med arbeid pt. dag/kveld samt 3. hver helg. Arkivsaksnummer 17/631.

Høstlige himmel og farger

Sykepleier

Det er ledig 100 % fast stilling som sykepleier ved Distrikt 1, hjemmesykepleien. Arkivsaksnummer 17/569.