Ledige stillinger

Bo og servicesentre, blå himmelHer finner du de til en hver tid ledige stillinger i Eigersund kommune. Vi ønsker mangfold og oppfordrer kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnivå eller kulturell bakgrunn. Informasjon om hvordan du søker finnes i høyre spalte.

Ønsker du å søke på flere stillinger, må du sende inn en søknad for hver av dem.

Interne ledige stillinger finner du her og ledige ferievikarstillinger her.


 

vandringshavn

Miljøterapeut

Det er ledig 100% vikariat som Miljøterapeut ved  Miljøtjenesten Slettebø/Lagård, Langavann bogruppe fra 15.05.2018 - 14.05.2019. Arkivsaksnummer 18/597. 

Tur til Eigerøy fyr

Koordinerende enhet

Vi har ledig 80 % stilling som koordinerende enhet. 40 % av stillingen er fast. De resterende 40 % av stillingen er midlertidig prosjekt - finansiert av tilskuddsmidler. Arkivsaksnummer 18/730

Lagård bo og servicesenter

Senterleder

Vi har ledig fast 100 % stilling om senterleder ved Lagård bo- og servicesenter. Arkivsaksnummer 18/728. 

Lekeplass

Prosjektleder

Eigersund kommune er i gang med et større arbeid for å renovere lekeplasser og nærmiljøanlegg. I den anledning har vi behov for å tilsette en prosjektleder i midlertidig stilling. Dette kombineres med et tidsbegrenset vikariat (40 %) innen park og utemiljø, som til sammen utgjør en 100 % stilling. Arkivsaksnummer 18/729

Barnehage barn, alle med. Foto: Grøne Bråden barnehage

Pedagogisk psykologisk rådgiver

Pedagogisk psykologisk tjeneste i Eigersund kommune har ledig 100% fast stilling som pedagogisk psykologisk rådgiver fra 01.08.2018. Arkivsaksnummer 18/630. 

Eigersund rådhus

Økonomimedarbeider

Det er ledig 80 - 100% vikariat som økonomimedarbeider ved  Seksjon Økonomi. Arkivsaksnummer 18/717. 

Husabø skole

Morsmålslærer

Det er ledig et visst antall deltidsstillinger som morsmålslærer/tospråklig fagopplærer ved grunnskolen i Eigersund kommune fra 01.08.2018 Det er ledig til sammen ca. 1,5 stilling. Dette vil bli fordelt på de aktuelle språkgruppene ut fra behov og aktuelle søkere. Arkivsaksnummer 18/639

Sommer og sol

Undervisningsinspektør

Det er ledig 100% fast stilling som Undervisn. inspektør ved  Husabø skole, Eigersund kommune fra 01.08.2018. Arkivsaksnummer 18/631. 

Elverhøy

Sykepleier

Det er ledig fast 18% helgestilling som sykepleier ved korttidsavdelingen 2 vest fra 25.05.2018. Det er muligheter for ekstravakter i avdelingen. Arkivsaksnummer 18/628.

Tur til Eigerøy fyr

Helsefagarbeider

Det er ledig 17,61 % fast stilling som helsefagarbeider ved korttidsavdelingen 2 vest fra 25.08.2018. Stillingen er turnusbasert med arbeid hver 3.helg. Arkivsaksnummer 18/626. 

Elverhøy. Foto: Fotografen AS

Kjøkkenassistent

Det er ledig 13,2 % fast helgestilling som kjøkkenassistent ved Lagård kommunal kjøkkendrift. Arkivsaksnummer 18/637. 

Sol i skogen

Helsefagarbeider

Det er ledig 27 % fast stilling som helsefagarbeider ved korttidsavdelingen 2 vest, fra 28.05.2018. Stillingen er turnusbasert med arbeid hver 2. helg. Arkivsaksnummer 18/627. 

Vann

Helsefagarbeider

Det er ledig 22,77 % fast stilling som helsefagarbeider ved korttidsavdelingen 2 vest fra 28.05.2018. Stillingen er turnusbasert med arbeid hver 2. helg. Saksnummer 18/625. 

Rådhuset om høsten

Rådgiver

Det er ledig 100% fast stilling som Rådgiver ved Seksjon personal og organisasjonsutvikling. Arkivsaksnummer 18/635