Ledige stillinger

Bo og servicesentre, blå himmelHer finner du de til en hver tid ledige stillinger i Eigersund kommune. Vi ønsker mangfold og oppfordrer kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnivå eller kulturell bakgrunn. Informasjon om hvordan du søker finnes i høyre spalte.

Ønsker du å søke på flere stillinger, må du sende inn en søknad for hver av dem.

Interne ledige stillinger finner du her og ledige ferievikarstillinger her.


 

Byggsak ligger i Egersund sentrum

Avdelingsingeniør

Det er ledig 100 % fast stilling som ingeniør ved Lerviksgården, seksjon for bygg og eiendom. Arkivsaksnummer 18/419.

Hjul på bil

sjåfør

Det er ledig 75 % fast stilling som sjåfør i transporttjenesten, som administrativt ligger under Kjerjaneset bo- og servicesenter, fra 1. mai. Arkivsaksnummer 18/386.

Sol i skogen

Ergoterapeut

Det er ledig 50 % vikariat av 1 års varighet, som ergoterapeut ved korttidsavdelingen 2 vest og den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten, fra 01.02.2018. I vikariatet er 20 % i den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten, og 30 % ved korttids- og rehabiliteringsavdelingen 2 vest.

Vår i naturen

Personlig assistent

Det er ledig 100 % fast stilling som personlig assistent i Eigersund kommune, Distrikt 2 fra 01.04.2018. arkivsaksnummer 18/322

Elverhøy

Miljøterapeut

Det er ledig 100% fast stilling som Miljøterapeut i  Eigersund kommune, p.t. interkommunalt bofellesskap, IBO fra 01.04.2018. Arkivsaksnummer 18/306

Lagård-bo-og-servicesenter-2014-b

Sykepleier

Vi har ledig en 100 % fast stilling som sykepleier ved Lagård bo- og servicesenter, Bekkefaret fra 23.04.2018. Stillingen er turnusbasert med arbeid pt. dag/kveld og hver 3. helg. Arkivsaksnummer 18/277.