Ledige stillinger

Bo og servicesentre, blå himmelHer finner du de til en hver tid ledige stillinger i Eigersund kommune. Vi ønsker mangfold og oppfordrer kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnivå eller kulturell bakgrunn. Informasjon om hvordan du søker finnes i høyre spalte.

Ønsker du å søke på flere stillinger, må du sende inn en søknad for hver av dem.

Interne ledige stillinger finner du her og ledige ferievikarstillinger her.


 

Lagård bo og servicesenter

Fagarbeider helse

Det er ledig 59,15 % fast stilling som fagarbeider helse ved  Lagård bo- og servicesenter, Bekkefaret fra 06.06.2017. Stillingen er turnusbasert med arbeid med arbeidstid pt. natt som aktiv natt tjeneste, samt 3.hver helg. Arkivsaksnummer 17/775

Grøne Bråden skole

Rektor

Ønsker du å lede engasjerte og dyktige både medarbeidere og elever ved Grøne Bråden skole? Det er ledig 100% fast stilling som Rektor ved  Grøne Bråden skole, Eigersund kommune fra 01.08.2017. Arkivsaksnummer 17/748. 

Egersund kino

Servicemedarbeider

Det er ledig 38,5% vikariat som Servicemedarbeider ved  Egersund kino, Eigersund kommune fra 01.06.2017 til 30.11.2017. Arkivsaksnummer 17/742. 

Egersund sentrum flyfoto

Kommunalsjef personal- og organisasjonsutvikling

Vi søker en engasjert, strategisk og utviklingsorientert kommunalsjef for personal- og organisasjonsutvikling som sammen med kommunens ledere bidrar til organisasjonens videreutvikling. En sentral lederstilling i en kompleks organisasjon. Arkivsaksnummer 17/709. 

Egersund sentrum med byteltet fra Hafsøyne

Heltidsansatt fastlege

I Eigersund kommune blir det ledig fast stilling for kommunalt heltidsansatt fastlege fra 1. mai 2017. Arkivsaksnummer 17/607.