Ledige stillinger

Bo og servicesentre, blå himmelHer finner du de til en hver tid ledige stillinger i Eigersund kommune. Vi ønsker mangfold og oppfordrer kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnivå eller kulturell bakgrunn. Informasjon om hvordan du søker finnes i høyre spalte.

Ønsker du å søke på flere stillinger, må du sende inn en søknad for hver av dem.

Interne ledige stillinger finner du her og ledige ferievikarstillinger her.


 

Egersund sentrum med byteltet fra Hafsøyne

Heltidsansatt fastlege

I Eigersund kommune blir det ledig fast stilling for kommunalt heltidsansatt fastlege fra 1. mai 2017. Arkivsaksnummer 17/607.

Helleland skole

Ringevikarer ved Helleland skole og Lagård ungdomsskole

Kan du tenke deg å prøve deg som lærer eller assistent i skolen? Helleland skole og Lagård ungdomsskole trenger vikarer som de kan ringe til ved behov.

Barn og elever på Husabø skole

Undervisningsinspektør

Vil du være med å bidra til å nå Husabø skole sin visjon?  Det er ledig 100% fast stilling som undervisningsinspektør ved  Husabø skole, Eigersund kommune fra 01.08.2017. Arkivsaksnummer 17/596.

Sol i skogen

Prosjektleder ved Helse og omsorg, stab

Det er ledig 100% prosjekt stilling som Prosjektleder ved  Helse og omsorg. Arkivsaksnummer 17/614 

Fysio- og ergoterapitjenesten, håndtverkhuset

Kommunefysioterapeut

Det er ledig 100% fast stilling som Kommunefysioterapeut ved  Eigersund Kommune, Fysio- og ergoterapitjenesten fra 01.08.2017. Arkivsaksnummer 17/546 

Sol i skogen

Miljøterapeut

Det er ledig 85,4 % Fast stilling som Miljøterapeut, ved Mestringsenheten, Rusteamet fra dags dato

Sol i skogen

Helsesøster

Det er ledig 50% fast stilling som Helsesøster ved Forebyggende helsetjenester, Sentrum Helsestasjon       

Sol i skogen

Fagarbeider helse

Det er ledig 24,4% fast stilling som Fagarbeider, helse, ved Mestringsenheten, Rusteamet fra dags dato. 

Sol i skogen

Miljøterapeut

Det er ledig 100% fast stilling som Miljøterapaut ved Mestringsenheten, Rusteamet fra dags dato.

Grøne Bråden skole

Rektor

Det er ledig 100% fast stilling som rektor ved Grøne Bråden skole, Eigersund kommune fra 01.08.2017. Saksnummer 17/520

Sol i skogen

Ledig 80 % driftstilskudd for fysioterapeut

Det er ledig 80% driftstilskudd for fysioterapeut i Eigersund kommune fra 18.05.2017. Arkivsaksnummer: 17/399.