Startsiden/Kommunalt/Beredskap/Kontaktinformasjon - vakt og beredskap.

Kontaktinformasjon - vakt og beredskap.

print.png email  .png

Telefon

Kontaktinformasjon for kriseledelse i Eigersund kommune, samt sentrale vakttelefonnummer ved behov for akutt hjelp.

Ved hendelser ta først kontakt med sentralbordet på 51 46 80 00.

Telefoner til kriseledelsen
Funksjon Navn Telefon Mobil
Beredskapsledelsen         (aktiveres ved en krise)    489 91 595
Rådmann Gro Anita Trøan 51 46 80 13 452 15 006
Ordfører Odd Stangeland 51 46 80 11 488 91 802
Varaordfører Leif Erik Egaas 51 46 80 12 901 25 117
Beredskapsansvarlig Svein Oskar Wigestrand 51 46 83 44 489 94 478
Kommunalsjef personal Arild Sandstøl 51 46 80 15 976 92 405
Kommunalsjef teknisk Anne-Grethe Woie 51 46 83 01 932 53 264
Kommunalsjef helse og omsorg Ingeborg Havsø 51 46 80 79 991 68 405
Kommunalsjef økonomi Tore Oliversen 51 46 80 41 900 67 425
Kommunalsjef kultur og oppvekst Eivind Galtvik 51 46 80 14 990 88 757
Kommunalsjef informasjon Leif E Broch 51 46 80 23 908 81 568
Plansjef Dag Kjetil Tonheim 51 46 83 21 958 84 976

 

Andre viktige telefoner i forbindelse med kriser i Eigersund kommune
Funksjon Navn Telefon Mobil
Kommunelege Bjarne Rosenblad 51 46 81 12 920 81 879
Informasjon og web Sem Hadland 51 46 82 20 416 11 432
Kommunalsjef kultur og oppvekst Eivind Galtvik 51 46 80 14 474 83 387
Brannsjef Roger Tengsareid 51 46 83 41 456 04 495
Vann og avløpssjef Annbjørg Skofteland 51 46 83 11 909 26 637
Vei- og utemiljøsjef Jone Omdal 51 46 83 09 957 57 317
Bygg- og eindomssjef Eirik Saltrø 51 46 83 02 459 08 045
Fagleder sentralbord Astrid E Jørgensborg 51 46 80 00 455 01 180
IKT-leder Turid Verstad 51 46 81 13 901 49 051
Helsefaglig ansvarlig Anne Brit Tengesdal 51 46 80 73  915 99 621
Skolefaglig ansvarlig Torfinn Hansen 51 46 82 46 481 11 287
Brøytevakt     951 27 987
Vannverksvakt     917 39 395
Brannstasjon   51 46 83 40  
Sentralbord   51 46 80 00  
Legevakt   116 117  

 

Beredskapsansvarlig og stedfortredere
Funksjon Navn Telefon Mobil
Beredskapsansvarlig Svein Oskar Wigestrand 51 46 83 44 489 94 478
Stedfortreder 1 Astrid Elisabeth Jørgensborg 51 46 80 00 455 01 180
Stedfortreder 2 Dag Kjetil Tonheim 51 46 83 21 958 84 976

 

Annen viktig kommunal kontaktinformasjon ved beredskap.

Alternativ epostadresse til kommunen.  Brukes om kommunens ordinære epostserver er utilgjengelig f.eks ved strømbrud: post.eigersund.kommune@gmail.com

Alternativ epostadresse til beredskapsledelsen. Brukes om kommunens ordinære epostserver er utilgjengelig f.eks ved strømbrud: ekberedskap@gmail.com

YouTube Eigersund kommune Beredskaphttp://www.youtube.com/user/EigersundK

Ekstern beredskapsblogg. Brukes dersom kommunens ordinære nettsider er utilgjengelig: http://eigersundkommune.wordpress.com

I kommunens operasjonsrom ved beredskap (formannskapssalen) finnes det egne direktetelefonnr. og telefaks til beredskapsledelsen. Dette er bla analoge og ISDN-linjer i tilegg til linjer via kommunens sentralbord. Beredskapsledelsen har også egne mobiltelefonnr. og satellittelefon. Disse telefonnr. er ikke tilgjengelig for publikum, men er tilgjengelig for kommunens samarbeidspartnere ved beredskap. Det er installert nødstrøm i formannskapssalen.

Ved publisering av beredskapsinformasjon på være ordinære nettsider sendes det ut nyhetsbrev for de som abonnerer på temaet Beredskap. I tillegg blir det sendt ut melding via kommunens Facebookside (www.facebook.com/eigersund) og Twitterkonto @EigersundK

hus.png Beredskapstelefoner
  • Brann: 110
  • Politi 112
  • Ambulanse: 113

Flere telefonnummer finner du her

filer.png Filer for nedtlastning
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
404Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
240Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
117Kb  

 

Offentleglova

Hovedregelen i offentlighetsloven er at alle saksdokumenter i offentlig virksomhet er åpne for innsyn. Unntak fra denne hovedregel krever hjemmel i lov eller forskrift. Dersom et dokument ikke er omfattet av en slik lovforankring, kan det ikke nektes innsyn. Les mer.