Uten at det har noen sammenheng med tilfellet av covid-19 som er registrert i dag, så har vi en oppfordring å komme med.Hvem vil kaste den første steinen (510).jpg
Vi har fått tilbakemelding om at det en en del rykter og plassering av skyld og skam for covid-smitte og karantene. La oss gjøre det helt klinkende klart; Vi ber alle, voksne som unge, om ikke å bidra til "smitte-shaming" - som du gjør om du sprer rykter, plasserer skyld og skam for smitte av covid-19 og karantene. 

Dersom du gjør det, må du være klar over at du da bidrar aktivt til å gjøre livet vanskeligere for de som blir rammet av covid-19, og det for noen som er i en allerede vanskelig situasjon. I tillegg kan det slå tilbake på deg, din familie og resten av lokalsamfunnet fordi det helt klart bidrar til at det blir vanskeligere å melde om covid-19, vanskeligere å ta en test og ikke minst vanskeligere å melde fra om nærkontakter. Så da kan det i neste omgang føre til at noen nettopp lar være å teste seg eller lar være med å melde i fra om nærkontakter. Og kanskje det i verste fall fører til tap av liv eller covid-19 der noen får alvorlige bivirkninger. 

Det er som en forkjølelse eller en vanlig influensa, å få covid-19  kan like godt treffe oss alle! - Uansett hvor flinke vi er, uansett hvor forsiktige vi er og uansett hvem vi er!

Selvfølgelig er det noen som av og til treffer uheldige valg, dårlige valg, kanskje til og med dumme valg; til det å si kan vi kun be deg tenke deg om og spørre deg selv; Har du aldri gjort noe slikt? 

Og spør deg selv om du virkelig være med på "å steine folk" som allerede er i en vanskelig situasjon? Vi håper svaret er nei. Og husk at tonen setter vi ved middagsbordet og i andre sammenhenger der vi snakker med andre, fysisk eller digitalt.

Så igjen, vi ber alle, voksne som unge, om ikke å bidra til "smitte-shaming". Gapestokken ble faktisk avskaffet for mange år siden i Norge.

Vi beklager den litt tøffe tonen, men det er ikke greit for de som blir rammet av "smitte-shamingen", virkelig ikke greit.

Generell informasjon

Se vår artikkel om Karantene og isolering der du finner råd til alle i befolkningen om karantene og isolering. Informasjonen finnes på norsk, engelsks, somali, polsk, og arabisk

Vi oppfordrer alle til å være bevist i sin sosiale omgang og ikke foreta unødvendige reiser, dette spesielt med tanke på smittesituasjonen i Stavanger-området og Jæren. Og ikke minst ber vi om at det tas nødvendige hensyn til regelverket og "smitte-fornuft" i all sosial omgang. 

Det er grunn til å minne om de skjerpede tiltakene som kom fra regjeringen og som fortsatt gjelder:

Sosial kontakt

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter (Nytt)

Reiser

 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. (Nytt)

Private sammenkomster og arrangement

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. 
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)

Totalt antall registrerte i Eigersund kommune i hele perioden

Det er dermed registrert totalt 89 covid-19 tilfeller i Eigersund kommune.

Merk at det tidvis kan være forskjell mellom på antall tilfeller som vi oppgir og det som oppgis på nettsidene til FHI - og dermed i ulike medier mm. Dette kan være på grunn av forsinkelser i meldingssystemet for smittevern (MSIS) eller på grunn av at dette kan være tilfeller der personen formelt er bosatt i Eigersund kommune, men ikke oppholder seg i kommunen. Endringer kan også være på grunn av at FHI korrigerer registrer­ingene (f.eks. den smittedes bosteds­kommune), uten at vi får vite hvilken dato rettelsen gjelder. FHI ønsker ikke å gi ut tilbake­virkende oppdatering på kommune­nivå mer enn en gang per måned.

Generelt om situasjonen i Eigersund kommune

Vi ønsker fortsatt å være tydelig at det totale antallet tilfeller av covid-19 i Eigersund kommune i realiteten sier relativt lite om lokal smittespredning frem til nå. Det forhold at Eigersund kommune i ulike sammenhenger tidligere har blitt definert som "en rød kommune" og "Den kommunen i Rogaland som er hardest rammet" gir i svært liten grad uttrykk for hva som er og har vært den reelle smittesituasjonen i kommunen. Det er derimot et uttrykk for at det er et screeningssystem og en oppfølging som fungerer.

Vi gjør også oppmerksom på at Eigersund kommune pr. i dag ikke har vedtatt noen egne lokale tiltak, ut over at vi anbefaler bruk av munnbind på kollektiv- og taxitransport. Hovedtyngden av de registrerte tilfellene er i all hovedsak er knyttet til arbeidstakere som kommer fra "røde land". Igjen, som tidligere sagt, er dette er en situasjon som vurderes til å være under god kontroll og helt udramatisk og aldri har ført til noen lokale smittespredning.

Informasjon for befolkningen

Det viktigste vi alle fortsatt kan gjøre, er

 • å holde avstand
 • vaske hender ofte og grundig, eller bruke håndsprit
 • hoste i albuen
 • holde deg hjemme om du er syk
 • reduser sosial kontakt/antall nærkontakter

Og ikke minst, test deg dersom du har symptomer. 

På nettsidene til Folkehelseinstituttet kan leser mer om Hva skal du gjøre hvis du mistenker at du er smittet med koronavirus (covid-19)