Er du vaksinert? (Og anser deg som ferdig med "1 m" og at du kan smitte andre?)

Det er nok ikke fullt så enkelt, for som FHI sier:

  • Beskyttede personer bør fortsatt holde god avstand (minst 1 meter) til ubeskyttede i risikogruppen som de ikke bor med.
  • Vaksinasjon og gjennomgått covid-19 beskytter godt, men gir ingen garanti mot å bli smittet og være smittsom.

Vi oppfordrer derfor alle til å ha en lav terskel for å teste seg ved mistanke og/eller symptomer på covid-19 fordi du fortsatt kan få smitte og dermed smitte andre.

Du kan lese mer om dette på nettsiden til FHI Råd og regler for deg som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 Her beskriver de hva det betyr å være beskyttet og fullvaksinert, og hvilke råd og regler som gjelder for disse gruppene.

"Beskyttelse mot Covid-19 etter vaksine eller gjennomgått infeksjon
Selv om koronavaksine gir stor grad av beskyttelse mot covid-19 allerede 3 uker etter første dose, trengs det to doser for best mulig effekt og varighet. Vaksine bidrar også til å begrense smittespredning. Vi vet ennå ikke sikkert hvor lenge beskyttelsen varer.  Så langt er det vist at beskyttelsen varer i minst et halvt år, men antagelig varer mye lenger - det kommer det mer kunnskap om etter hvert.

Tilsvarende vet vi at det er svært sjelden at noen får sykdommen på nytt de første månedene etter gjennomgått covid-19. For best mulig effekt og varighet av beskyttelsen anbefales de som har gjennomgått infeksjonen å ta en vaksinedose.

Likevel gir verken gjennomgått infeksjon eller vaksine noen garanti mot covid-19 eller mot å kunne spre smitte videre. Derfor må også vaksinerte følge de smittevernrådene som til enhver tid gjelder og teste seg dersom man får symptomer som kan passe med covid-19. De få som får covid-19 til tross for at de er vaksinert eller har gjennomgått sykdommen, vil som oftest få et mildt forløp eller ikke ha symptomer."


 

Vi minner om at uansett hvor flinke vi er til å overholde smitteverntiltak, kan vi alle bli utsatt for smitte eller bli nærkontakt. Dette er noe som kan skje for oss alle, på lik linje med forkjølelse eller influensa. Vi oppfordrer derfor alle til å være beviste på hvordan de snakker om dette slik at alle bidrar til at det oppleves som greit å teste seg, bli smittet og opplyse om egne nærkontakter om det skulle være nødvendig.

Se oversikt over alle nasjonale regler og anbefalinger på nettsidene til HelseNorge.no 

Totalt antall registrerte i Eigersund kommune i hele perioden

Det er dermed registrert totalt 159 covid-19 tilfeller i Eigersund kommune. I 2020 ble det totalt registert 76 tilfeller.
Det er registrert 83 smittetilfeller i 2021: 22 i januar, 1 i februar, 0 i mars, 24 i april, 7 i mai, 10 i juni, 1 i juli, 16 i august, 2 i september.

Merk at det tidvis kan være forskjell mellom på antall tilfeller som vi oppgir og det som oppgis på nettsidene til FHI - og dermed i ulike medier mm. Dette kan være på grunn av forsinkelser i meldingssystemet for smittevern (MSIS) eller på grunn av at dette kan være tilfeller der personen formelt er bosatt i Eigersund kommune, men ikke oppholder seg i kommunen. Endringer kan også være på grunn av at FHI korrigerer registrer­ingene (f.eks. den smittedes bosteds­kommune), uten at vi får vite hvilken dato rettelsen gjelder. FHI ønsker ikke å gi ut tilbake­virkende oppdatering på kommune­nivå mer enn en gang per måned.

Informasjon for befolkningen

Det viktigste vi alle fortsatt kan gjøre, er

  • å holde avstand - også om du er vaksinert.
  • vaske hender ofte og grundig, eller bruke håndsprit
  • hoste i albuen
  • holde deg hjemme om du er syk

Og ikke minst, test deg dersom du har symptomer. 

På nettsidene til Folkehelseinstituttet kan leser mer om Hva skal du gjøre hvis du mistenker at du er smittet med koronavirus (covid-19)