Vi avventer svar på testing av nærkontakter før vi kan si noe om eventuell videre spredning, samt resultatet av smittesporingen før vi kan si noe mer om situasjonen.

Kommunen har et tett og godt samarbeid med Dalane Videregående skole i saken. Sammen med omkringliggende kommuner, arbeider Eigersund kommune med å følge opp aktuelle nærkontakter.

Vi er klar over at det går mange slags rykter om smitte i ulike miljøer, men vil bare kommentere at dersom bare en liten del av disse hadde vært sanne, så hadde situasjonen ikke bare vært bekymringsfull, men meget alvorlig. Derfor har vi to oppfordringen til alle; ikke bidra til spre rykter og vær klar over at absolutt alle personer kan oppleve å bli smittet – akkurat som med vanlig influensa.

Igjen vil vi berømme de mange ungdommene som tester seg. Det viser hvor viktig det er at alle som har mistanke om smitte tester seg. Vi minner også om hvor viktig det er at alle som kan være smittet/være nærkontakter tenker igjennom hvem de har vært i kontakt med og at smitteoppsporingsteamet får mest mulig informasjon om de tar kontakt, de har selvfølgelig taushetsplikt.

Vi oppfordrer alle til å være bevist i sin sosiale omgang og ikke foreta unødvendige reiser, dette spesielt med tanke på smittesituasjonen i Stavanger-området og Jæren. Og ikke minst ber vi om at det tas nødvendige hensyn til regelverket og "smitte-fornuft" i all sosial omgang. 

Det er grunn til å minne om de skjerpede tiltakene som kom fra regjeringen:

Sosial kontakt

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter (Nytt)

Reiser

 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. (Nytt)

Private sammenkomster og arrangement

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. 
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)

Totalt antall registrerte i Eigersund kommune i hele perioden

Det er dermed registrert totalt 83 covid-19 tilfeller i Eigersund kommune.

Merk at det tidvis kan være forskjell mellom på antall tilfeller som vi oppgir og det som oppgis på nettsidene til FHI - og dermed i ulike medier mm. Dette kan være på grunn av forsinkelser i meldingssystemet for smittevern (MSIS) eller på grunn av at dette kan være tilfeller der personen formelt er bosatt i Eigersund kommune, men ikke oppholder seg i kommunen. Endringer kan også være på grunn av at FHI korrigerer registrer­ingene (f.eks. den smittedes bosteds­kommune), uten at vi får vite hvilken dato rettelsen gjelder. FHI ønsker ikke å gi ut tilbake­virkende oppdatering på kommune­nivå mer enn en gang per måned.

Generelt om situasjonen i Eigersund kommune

Vi ønsker fortsatt å være tydelig at det totale antallet tilfeller av covid-19 i Eigersund kommune i realiteten sier svært lite om lokal smittespredning frem til nå. Det forhold at Eigersund kommune i ulike sammenhenger har blitt definert som "en rød kommune" og "Den kommunen i Rogaland som er hardest rammet" gir i svært liten grad uttrykk for hva som er den reelle smittesituasjonen i kommunen. Det er derimot et uttrykk for at det er et screeningssystem og en oppfølging som fungerer.

Vi gjør også oppmerksom på at Eigersund kommune pr. i dag ikke har vedtatt noen egne lokale tiltak, ut over at vi anbefaler bruk av munnbind på kollektiv- og taxitransport. Hovedtyngden av de registrerte tilfellene er i all hovedsak er knyttet til arbeidstakere som kommer fra "røde land". Igjen, som tidligere sagt, er dette er en situasjon som vurderes til å være under god kontroll og helt udramatisk og aldri har ført til noen lokale smittespredning.

Informasjon for befolkningen

Det viktigste vi alle fortsatt kan gjøre, er

 • å holde avstand
 • vaske hender ofte og grundig, eller bruke håndsprit
 • hoste i albuen
 • holde deg hjemme om du er syk
 • reduser sosial kontakt/antall nærkontakter

Og ikke minst, test deg dersom du har symptomer. 

På nettsidene til Folkehelseinstituttet kan leser mer om Hva skal du gjøre hvis du mistenker at du er smittet med koronavirus (covid-19)