Program for dagen

-Velkommen ved kommunalsjef tekniske tjenester, tale ved ordfører Odd Stangeland og snorklipping med kyndig hjelp fra June Kommune. Show Chow opptrer selvfølgelig med "Livet på Torvet" og Eirik Zakariassen kommer.

Gratis is til alle barn