1 397 velgere i Eigersund kommune har forhåndsstemt, viser tallene etter at posten er mottatt og sortert lørdag morgen. Siste frist for forhåndsstemmingen var fredag 10. september 2011 og det nå er kun mulig å avgi stemme i valglokalene på mandag.

Erfaringsmessig vet vi at det er flere forhåndsstemmer underveis i posten til valgstyret, noe som innebærer at det totale antallet forhåndsstemmer vil bli noe høyere. Alle forhåndsstemmer må være valgstyret i hende innen valglokalene stenger kl. 2100 på mandag d. 12. september 2011.

Fordelingen av forhåndsstemmer er slik:

Krets 00 Uoppgitt 1
Krets 01 Egersund 612
Krets 02 Lagård 219
Krets 03 Helleland 047
Krets 04 Hellvik 060
Krets 05 Eigerøy 163
Krets 06 Husabø/Rundevoll 289
Sum mottatte stemmer 1 397

I tillegg har kommunen mottat 33 forhåndsstemmer fra velgere i andre kommuner, disse er sendt til valgstyret der velgeren er manntallsført.

Ingen stemmegivninger er foreløpig lagt til side for vurdering av valgstyret, noe som innebærer at alle stemmegivninger så langt ser ut til å bli godkjent.

Det var 995 velgere som forhåndsstemte ved forrige kommunestyre- og fylkestingsvalg og 1 960 som forhåndsstemte ved forrige Stortingsvalg. Den økte forhåndsstemming har imidlertid ikke medført økt valgdeltakelse totalt sett i forhold til tidligere valg.