Onsdag fikk formannskapet en orientering og gav klarsignal til det videre arbeidet. Det er fortsatt usikkert hvem som kommer fra Ukraina, men det forventes flest kvinner, barn og eldre. Det forberedes derfor blant annet til så mange som 30 barnehagebarn og 60 nye grunnskoleelever.

Eigersund kommune jobber med flyktninger året rundt. Det som er nytt nå er det store antallet.

Innsamling av klær og leker

Innsamling av klær, leker og annet utstyr vil bli koordinert når kartleggingen tilsier at dette er nødvendig. Det er ikke behov for å samle inn mer klær eller leker for øyeblikket. Blir det endringer her, så vil vi kommunisere dette ut.

Frivilligsentralen administrerer privat hjelp

Røde kors omsorg og Egersund sanitetsforening er gode samarbeidspartnere så langt for Egersund frivilligsentral. De er et bindeledd mellom personer som ønsker å hjelpe og personer som ønsker hjelp.  Foruten arbeid for og med flyktninger formidler Frivilligsentralen blant annet besøkstjeneste, leksehjelp, telefonvenner og turvenner. Hvis du ønsker å bidra, så kan du kontakte dem via Eigersund frivilligsentral sine nettsider.

Kan ditt lag eller organisasjon bidra?

Vi har god erfaringer med å samarbeide direkte med lag og foreninger. Dette er resurser vi også ønsker å benytte i denne sammenhengen. Du kan registrere din forening med kontaktperson og hva dere kan hjelpe til med her i skjema for registrering av organisasjoner og bedrifter.

Kartlegging av boliger

Kommunale boliger som er ledig settes i stand, men vi er i tillegg avhengig av å leie fra private. Så langt er det registrert 50 private leiligheter og boliger som nå gjennomgås og klargjøres, men vi trenger flere. Har du ledig husrom vil vi gjerne ha beskjed om det. Mer informasjon og skjema for registrering finner du i artikkelen Har du plass til flyktninger?

Treffsted

Det jobbes med et fast treffsted hvor voksne og barn fra Ukraina kan møtes i rolige omgivelser for sosialt samvær, deling av erfaringer og for a prate om det som de måtte ha behov for. Dette arbeidet er nå i sluttfasen.

Relaterte lenker

Temaside: Krigen i Ukraina