07:00 SALUTT fra Kontrari – Musikk i gatene.

07.45 BEKRANSNING av minnesmerket over Edvin Aakre

08:00 FLAGGHEISING på Torget, Johan Feyers gate, Lerviksbakken, Damsgård bro og Varberg.

08:50 FESTGUDSTJENESTE i Egersund Kirke ved Sokneprest Ingun Stokstad Barane. Misjonskorpset spiller.

08:15 BEKRANSNING av minnesmerket over de falne og Chr. Mølbachs grav ved kirken. Tale av Rune Evjen. Sang ved Egersund Mandssangforening.

10:00 SALUTT – Barnetoget starter – avsluttes på torget. Vinnere av sangkonkurransen i barnetoget offentliggjøres.

11:00 17. MAI Kafé i Egersund Arena (til kl. 14:30)

11:15 FAMILIEUNDERHOLDNING. Konferansier: Alf Georg Østebrød. Russetale av Sandra Toft og Anders Rasmussen

12:15 EGERSUND FOLKEDANSLAG opptrer ved Lagård bo- og servicesenter

13:00 EGERSUND FOLKEDANSLAG opptrer ved Kjerjaneset bo- og servicesenter

13:00 KONSERT på Torget ved Egersund Musikkorps.

13:30 TURNOPPVISNING i teltet.

14:00 GRATIS KINO for barn. Film: Karsten og Petra på tur.

15:00 CHORUS Egersund synger i parken

15:40 UNDERHOLDNING i krysset Johan Feyersgt/Storgt. Egersund Mandssangforening, Chorus og musikkorpsene.

16:00 SALUTT – Borgertoget starter

17:15 TALE FOR DAGEN fra balkongen på Grand Hotell av ordfører Odd Stangeland. Sang og musikk ved Hellvik Mannskor og Egersund Brass.

18:00 NASJONALFEST i Bedehuset.

18:00 NASJONALFEST i Frelsesarmeen.