• 07:00 Salutt fra Kontrari. Musikk i gatene.
 • 08:00 Flaggheising  på Torget, Johan Feyers gate, Lerviksbakken, Damsgård bro og Varberg.
 • 09:15 Bekransning av minnesmerket over de falne og Chr. Mølbachs grav ved kirken. Tale av Leif E. Broch. Sang ved Egersund Mandssangforening.
 • 10:00 Salutt. Barnetoget starter – avsluttes på torget.
 • 11:00 Kafè  i Evangeliehuset. Åpen til kl 15.00.
 • 11:15 Familiegudstjeneste i Egersund Kirke ved prost Kåre Erling Mjølhus. Misjonskorpset spiller.
 • 11:20 Tenoran og dei synger ved Grisatorget.
 • 11:30 Scandinavian tivolipark på Gruset.
 • 11:30Egersund folkedanslag  opptrer ved Kjerjaneset bo- og servicesenter
 • 12:00 17. maishow i byteltet for hele familien. Konferansier: Alf Georg Østebrød. Vinnere av sangkonkurransen i barnetoget offentliggjøres. Billettpris: Voksne kr 40,-/Barn kr 20,-/Familie kr 100,-
 • 12:15 Egersund folkedanslag opptrer ved Lagård bo- og servicesenter.
 • 13:30 Russetaler på Torget Rødrussen: Marie Wetteland - Blårussen: Audun Sviggum.
 • 14:00 Chorus synger på Lundeåne bo- og servicesenter.
 • 14:00 Konsert på Torget ved Egersund Musikkorps.
 • 14:00 Gratis kino for barn. Film: ”Gråtass får en ny venn” 70 min.
 • 14:30 Turnoppvisning  på Torget
 • 15:40 Underholdning. Krysset Johan Feyersgt/Storgt. Egersund Mandssangforening og musikkorpsene.
 • 16:00 Salutt Borgertoget starter
 • 17:15 Tale for dagen  fra balkongen på Grand Hotell av fylkesordfører Tom Tvedt. Sang og musikk ved Hellvik Mannskor og Eigersund Blåseorkester.
 • 18.00 Nasjonalfest i Bedehuset.
 • 18:00 Nasjonalfest i Evangeliehuset.
 • 18:00 Nasjonalfest i Frelsesarmeen. Tale ved Gaute Skretting.
 • 20.00-24.00 Ungdomsarrangement på Corner