07:00 SALUTT fra Kontrari
07:00 MUSIKK i gatene
07:45 BEKRANSNING av minnesmerket over Edvin Lundevold Aakre på Nyeveien ved Jostein Berglyd
08:00 FLAGGHEISING på Torvet, Johan Feyers gate, Lerviksbakken, Damsgård bro og Varberg
08:15 BEKRANSNING av minnesmerket over de falne og Christen Mølbachs grav ved Egersund kirke. Tale av ordfører Odd Stangeland Sang av Egersunds Mandssangforening
08:50 FESTGUDSTJENESTE i Egersund kirke ved sokneprest Ingun Stokstad Barane Misjonskorpset deltar
10:00 TIVOLI på Gruset
10:00 SALUTT fra Kontrari
10:00 BARNETOGET starter. Avsluttes med allsang på Torvet
11:15 MUSIKALSK UNDERHOLDNING OG LEKER på Torvet
12:00 GOLFARRANGEMENT ved Losen
12:15 RUSSETALE av blårusspresident Viktor Opheim og rødrusspresident Yvonne Nevland
12:15 EGERSUND FOLKEDANSLAG opptrer på Lagård Bo- og Servicesenter
13:00 EGERSUND FOLKEDANSLAG opptrer på Kjerjaneset Bo- og Servicesenter
13:00 KONSERT MED EGERSUND BRASS på Torvet
13:30 TURNOPPVSINING på Torvet
13:30 GRATIS KINO i Egersund Kulturhus: Gråtass «Gøy på landet»
15:00 CHORUS EGERSUND synger i parken
15:40 UNDERHOLDNING i krysset Johan Feyers gate/Storgaten Egersund Musikkkorps, Misjonskorpset, Egersund Brass, Egersunds Mandssangforening og Chorus spiller og synger
16:00 SALUTT fra Kontrari
16:00 BORGERTOGET starter
17:15 TALE FOR DAGEN av fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal Egersund Brass spiller før og etter talen
18:00 NASJONALFEST I FRELSESARMEEN