De 20 apparatene har blitt fordelt søsterlig mellom enhetene. På bildet ser vi et av totalt ti som er plassert på Lagård bo og servicesenter, her sammen med helsefagarbeider Zammand Abdullah Abas og Grethe Lillesund som er faglig koordinator.