En av våre tretti lærlinger finner vi på Slettebø barnehage. Eirik Zakariassen har nettopp startet sin læretid i Eigersund kommune og på bildet er han sammen med Marte som er et av barna han treffer her. Eirik har to år bak seg på Dalane videregående skole, ett på linja for helse og oppvekst og ett år for å bli barne- og ungdomsarbeider. Planen videre er å gå i lære et år i barnehagen og så et år på en barneskole.

Mange studieretninger

 I år tok vi totalt inn 12 nye lærlinger innen kontor og administrasjon, barne- og ungdomsarbeid og helsearbeid. I tillegg har vi allerede lærlinger innen IKT og service, kontor og administrasjon, institusjonskokk, byggdrift og renholdsoperatørfaget.

Fagretning Inntak 2018 Inntak 2019 Totalt
Helsearbeiderfaget 10 8 18
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 5 3 8
Kontor og administrasjonsfaget 1 1 2
IKT og servicefaget 1 0 1
Institusjonskokkfaget 0 0 0
Byggdrifterfaget 1 0 1
Sum 18 12 30

Godt mottatt

I Eigersund kommune er vi opptatt av å ivareta våre lærlinger ved nytt lærested. Hver lærling får tildelt en veileder som følger de daglig opp på arbeidsplassen. I tillegg har hver fagretning en faglig leder.  Det er viktig for trivsel og opplevelsen av læreplassen at lærlingen følger seg ivaretatt.

Vi har egne rulleringsplaner for de ulike fagretningene og i tillegg følger vi Udir sin opplæringsplan. Målet med fagopplæring er å føre lærlingene fram til en fag- eller svenneprøve og bidra til å utvikle dyktige og ansvarsbevisste fremtidige fagarbeidere.

Heldigitalt

Det som er nytt i år er at vi har blitt digitale med hensyn til opplæringsplan. Dette vil forenkle tilgjengeligheten for opplæringsplan til både lærling, fagleder og for veiledere.

Temadager

I løpet av året arrangeres det to temadager for 1 og 2 års lærlingene. Da går vi innom emner som er relevante i forhold til selve opplæringsplanen.  Det legges også i tillegg opp tid til arbeid å jobbe med målene som er i opplæringsplanen.