Som en start ble det sang fremført av Frøya Hadland, Trine Uthaug og Angels fra Helleland. Dette var noe de frammøtte, bønder, familier og barnehager satte pris på. Varaordfører Solveig Ege Tengesdal åpnet auksjonen og sa at det var blandete følelser når kommunen nå skal kvitte seg med gården. ”Mange barn og unge i Eigersund har gode minner fra nettopp dette stedet”.

BakkebøUngdommer fra Pingvinen fritidsklubb sto for serveringen av pølser og brus til alle som ville ha. De fikk en travel dag da flere ønsket både to og tre pølser.

Selve auksjonen foregikk på tradisjonelt vis der dyrene ble vist og presentert etter tur. Auksjonarius gjorde det han kunne for å piske opp stemningen. ”Det var gode priser vi fikk for dyrene” mente Nils Fjellanger som har jobbet på gården i en mannsalder, men han måtte legge til at ”... men det er selvfølgelig mange flotte dyr her også”.

I 1947 ble Bakkebø hjem og arbeidsskole opprettet av Norges Røde Kors, med tilholdssted delvis i brakker oppført av tyskerne under andre verdenskrig. Bakkebø ble etablert som en sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede. Etter 1991 ble det en gradvis nedtrapping. Gården har vært i kommunalt eie siden dette og var en av de siste restene etter institusjonen.

Bakkebø

Bakkebø

Bakkebø

Bakkebø

Bakkebø

Arrangementet var et samarbeid mellom Eigersund kommune ved kulturavdelingen og landbrukskontoret.