Kommuneoverlegen har nå fått svar på flere covid-prøver og det er nå registrert fem nye smittetilfeller i kommunen. 3 av tilfellene er nærkontakter som er i karantene. Det er ikke registrert annen lokal smittespredning og det er kontroll på hvor smitten kommer fra.

For Rundevoll skole medfører testresultatet at en klasse og flere ansatte, nå går i karantene. Dette da kommuneoverlegen har definert dem som nærkontakter. Vi minner om at barn som er i karantene ikke skal leke med barn fra andre husstander selv om de også er i karantene.

Foreldre og foresatte er i kveld (torsdag 21.1) varslet med SMS og personalet tar i tillegg kontakt med alle foreldre og foresatt på telefon. 

Rundevoll skole vil fra og med i morgen fredag 22. januar gå over på rødt nivå frem til smittesituasjonen er mer avklart. Foreldre og foresatt til resten av elevene på skolen har også blitt varslet om situasjonen via SMS. 

Det er ikke noen smitteproblematikk for skoleskyssen til Rundevoll skole.

Generell informasjon

Vi minner om at uansett hvor flinke vi er til å overholde smitteverntiltak, kan vi alle bli utsatt for smitte eller bli nærkontakt. Dette er noe som kan skje for oss alle, på lik linje med forkjølelse eller influensa. Vi oppfordrer derfor alle til å være beviste på hvordan de snakker om dette slik at alle bidrar til at det oppleves som greit å teste seg, bli smittet og opplyse om egne nærkontakter om det skulle være nødvendig.

Se vår artikkel om Karantene og isolering der du finner råd til alle i befolkningen om karantene og isolering. Informasjonen finnes på norsk, engelsks, somali, polsk, og arabisk

Vi oppfordrer alle til å være bevist i sin sosiale omgang og ikke foreta unødvendige reiser, dette spesielt med tanke på smittesituasjonen i Stavanger-området og Jæren. Og ikke minst ber vi om at det tas nødvendige hensyn til regelverket og "smitte-fornuft" i all sosial omgang. 

Sosial kontakt

Ha færre kontakter enn vanlig  
Det å ha kontakt med mange andre øker risikoen for å bli smittet av personer som ikke vet at de er smittet. Vi anbefaler derfor alle å begrense antall kontakter både i private sammenhenger, på arrangementer og på arbeidsplass, skole og studiested.  

Du og de du bor med kan omgås normalt. De du bor med inkluderer også en kjæreste. Hvis du bor alene, kan du ha to til tre nære venner som du kan være fysisk nær. Det bør være de samme over tid.  

Flere nasjonale anbefalinger og påbud er rettet mot å ha færre kontakter:  

 • Begrens antall personer du møter per uke, og møt helst andre utendørs.
 • Ha kun inntil 5 gjester i private hjem, hager og hytter. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men det må være mulig å holde avstand
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Unge og voksne som har vært i situasjoner der det har vært vanskelig å holde minst én meters avstand, bør holde minst to meter avstand ved besøk hos personer i risikogruppene.  
 • Antallsbegrensninger for private og offentlige sammenkomster og arrangementer
 • Antallsbegrensninger og råd for redusert kontakt i idrett  

Sosiale kontakter sirkler med definisjoner

Reiser

 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. 

Private sammenkomster og arrangement

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. 
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. 

Totalt antall registrerte i Eigersund kommune i hele perioden

Det er dermed registrert totalt 94 covid-19 tilfeller i Eigersund kommune.

Merk at det tidvis kan være forskjell mellom på antall tilfeller som vi oppgir og det som oppgis på nettsidene til FHI - og dermed i ulike medier mm. Dette kan være på grunn av forsinkelser i meldingssystemet for smittevern (MSIS) eller på grunn av at dette kan være tilfeller der personen formelt er bosatt i Eigersund kommune, men ikke oppholder seg i kommunen. Endringer kan også være på grunn av at FHI korrigerer registrer­ingene (f.eks. den smittedes bosteds­kommune), uten at vi får vite hvilken dato rettelsen gjelder. FHI ønsker ikke å gi ut tilbake­virkende oppdatering på kommune­nivå mer enn en gang per måned.

Generelt om situasjonen i Eigersund kommune

Vi ønsker fortsatt å være tydelig at det totale antallet tilfeller av covid-19 i Eigersund kommune i realiteten sier relativt lite om lokal smittespredning frem til nå. Det forhold at Eigersund kommune i ulike sammenhenger tidligere har blitt definert som "en rød kommune" og "Den kommunen i Rogaland som er hardest rammet" gir i svært liten grad uttrykk for hva som er og har vært den reelle smittesituasjonen i kommunen. Det er derimot et uttrykk for at det er et screeningssystem og en oppfølging som fungerer.

Vi gjør også oppmerksom på at Eigersund kommune pr. i dag ikke har vedtatt noen egne lokale tiltak, ut over at vi anbefaler bruk av munnbind på kollektiv- og taxitransport. Hovedtyngden av de registrerte tilfellene er i all hovedsak er knyttet til arbeidstakere som kommer fra "røde land". Igjen, som tidligere sagt, er dette er en situasjon som vurderes til å være under god kontroll og helt udramatisk og aldri har ført til noen lokale smittespredning.

Informasjon for befolkningen

Det viktigste vi alle fortsatt kan gjøre, er

 • å holde avstand
 • vaske hender ofte og grundig, eller bruke håndsprit
 • hoste i albuen
 • holde deg hjemme om du er syk
 • reduser sosial kontakt/antall nærkontakter

Og ikke minst, test deg dersom du har symptomer. 

På nettsidene til Folkehelseinstituttet kan leser mer om Hva skal du gjøre hvis du mistenker at du er smittet med koronavirus (covid-19)