Ingen av tilfellene har sammenheng med smitten på Hellvik skole og Rundevoll barnehage, noe som isolert sett er bra, men som samtidig forteller oss at det er smitte ute i lokalsamfunnet vårt som vi må ta hensyn til.

Vi ber derfor fortsatt alle som er syke bør holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg. Dette gjelder også for vaksinerte og beskyttede.

Hva skal du gjøre hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer? Hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer som feber, hoste, sår hals eller nedsatt allmenntilstand bør du holde deg hjemme. Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19 test før de vender tilbake til skole eller arbeid. Se flytskjema.

Generelle smittevernråd som gjelder for alle 

  • Hånd- og hostehygiene 
  • Ha god håndhygiene og hold hendene rene. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet, og vask hendene etterpå. Se Hånd- og hostehygiene

Vi anbefaler alle å ta en ekstra kikk på nettsiden til FHI Smittevernråd for befolkningen