Kommunens smitteoppsporingsteam har sammen med administrasjon, ledelsen på skolene og voksenopplæringen jobbet iherdig både lørdag og søndag med å kartlegge smittevei og nærkontakter, og arbeidet fortsetter med uforminsket styrke utover uken.


Oppfordring 

Kommunen har sendt ut oppfordring til alle lag og foreninger om å stoppe all organisert virksomhet mandag 12.4 og tirsdag 13.4, frem til kommunen får litt mer oversikt over situasjonen. Dette er en oppfordring og det er ikke krav i en lokal forskrift.

I tillegg har vi en sterk oppfordring til hver og en:

 • Er du i smittekarantene eller ventekarantene, sett deg inn i hva det innebærer og respekter reglene. 
 • Har du symptomer, test deg.
 • Hold nødvendig avstand, 1 eller 2 meter avhengig av situasjonen.
 • Begrens sosial kontakt/antall nærkontakter.
 • Bruk munnbind der du ikke klarer å holde nødvendig avstand.

Situasjonen pr. mandag 12.4.21 kl 01:30.

 • Det er registrert totalt 9 nye smittede i kommunen. For to av smitteclusterne (8 tilfeller) er smitteveien ukjent, men det tredje smittecluster (Rundevoll skole) er smitteveien kjent.
 • Det er ikke alle tester som kontrolleres for muterte virus, men vi har fått melding om at vi har den britiske varianten som er langt mer smittsom enn den tradisjonelle covid-varianten. 
 • Vi forventer at ca. 200 i smittekarantene skal testes i løpet av mandag 12.4.
 • Situasjonen er fortsatt uavklart og kan endre seg på kort varsel.

Husabø skole

 • Her er det registrert et positivt tilfelle (en elev). Dette har medført at 5. klassetrinn er i smittekarantene. Totalt ca. 11 ansatte og 44 elever.
 • Alle berørte elever og ansatte er varslet direkte, og alle foreldre/foresatte har fått melding om situasjonen.
 • For å få oversikt og kontroll på situasjonen, valgte kommunen å la hele Husabø skole ha hjemmeundervisning mandag 12.4 og tirsdag 13.4. Dette da cluster smitteveien er ukjent.
 • Skolen holder åpent for de som har foresatte i samfunnskritiske funksjoner, som definert tidligere i epidemien. Dette gjelder for 2. 3. og 4. trinn. Elever i smitte- og ventekarantene kan ikke møte, selv om foreldrene har samfunnskritisk arbeid.
 • 1. trinn og 6. trinn er satt i ventekarantene i påvente av testresultat på elever som er definert som nærkontakter. 5. trinn er fortsatt i smittekarantene.
 • 7. trinn er ute av ventekarantene, men skal ha hjemmeundervisning.

Voksenopplæringen

 • Her er det registrert to positive tilfeller (to elever). Dette har medført at 25-30 elever og ansatte er i smittekarantene.  
 • For å få oversikt og kontroll på situasjonen, valgte kommunen å la Voksenopplæringssenteret ha hjemmeundervisning mandag 11.4 og tirsdag 12.4. Dette da cluster smitteveien er ukjent.

Rundevoll skole

 • Her er det registreret et positivt tilfelle (en ansatt). Dette har medført at 2-3. klassetrinn er i smittekarantene.  Dette har medført at 12 voksne og 59 elever er i smittekarantene.  
 • Her er smitteveien kjent.
 • Alle berørte elever og ansatte er varslet direkte. Øvrige foreldre/foresatte får melding om situasjonen mandag kl. 0700.

Hjemmesjukepleien Distrikt 1.

 • Lørdag meldt vi om at det var 5 ansatte i hjemmesjukepleien i distrikt 1 som var i smittekarantene. Hos alle disse er første test negativ, og vi avventer 2. test dag 7.

Skattekisten kulturbarnehage (Privat barnehage)

 • Det e 5 ansatte som går i smittekarantene  etter kontakt med en voksen som har vært innom barnehagen og som senere har fått påvist covid-19.
 • Dette gjelder ikke noen av barna, som derfor kan møte i barnehagen som normalt.

 

Generell informasjon

Vi minner om at uansett hvor flinke vi er til å overholde smitteverntiltak, kan vi alle bli utsatt for smitte eller bli nærkontakt. Dette er noe som kan skje for oss alle, på lik linje med forkjølelse eller influensa. Vi oppfordrer derfor alle til å være beviste på hvordan de snakker om dette slik at alle bidrar til at det oppleves som greit å teste seg, bli smittet og opplyse om egne nærkontakter om det skulle være nødvendig.

Det er ikke egne lokale tiltak i Eigersund kommune. Se oversikt over alle nasjonale regler og anbefalinger på nettsidene til HelseNorge.no 

Se vår artikkel om Karantene og isolering der du finner råd til alle i befolkningen om karantene og isolering. Informasjonen finnes på norsk, engelsk, somali, polsk, og arabisk. Her ser du hva de ulike karantenetypene innebærer:

Smittekarantene

Alle nærkontakter til en bekreftet smittet person skal i karantene i 10 døgn fra det tidspunktet kontakten med en smittet skjedde. Personer i smittekarantene bør teste seg. Dersom du er nærkontakt, blir du kontaktet gjennom smittesporing og får beskjed om hva som gjelder for deg.

Ventekarantene

Du skal i ventekarantene hvis du deler bolig med et husstandsmedlem som er i smittekarantene. 

Reisekarantene

Alle som ankommer Norge fra som hovedregel i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Dette kalles reisekarantene.
 

Isolasjon

Du skal isoleres dersom du har fått påvist covid-19 eller er i smittekarantene og utvikler symptomer.
 

Totalt antall registrerte i Eigersund kommune i hele perioden

Det er dermed registrert totalt 112 covid-19 tilfeller i Eigersund kommune.

Merk at det tidvis kan være forskjell mellom på antall tilfeller som vi oppgir og det som oppgis på nettsidene til FHI - og dermed i ulike medier mm. Dette kan være på grunn av forsinkelser i meldingssystemet for smittevern (MSIS) eller på grunn av at dette kan være tilfeller der personen formelt er bosatt i Eigersund kommune, men ikke oppholder seg i kommunen. Endringer kan også være på grunn av at FHI korrigerer registrer­ingene (f.eks. den smittedes bosteds­kommune), uten at vi får vite hvilken dato rettelsen gjelder. FHI ønsker ikke å gi ut tilbake­virkende oppdatering på kommune­nivå mer enn en gang per måned.

Generelt om situasjonen i Eigersund kommune

Vi ønsker fortsatt å være tydelig at det totale antallet tilfeller av covid-19 i Eigersund kommune i realiteten sier relativt lite om lokal smittespredning frem til nå. Det forhold at Eigersund kommune i ulike sammenhenger tidligere har blitt definert som "en rød kommune" og "Den kommunen i Rogaland som er hardest rammet" gir i svært liten grad uttrykk for hva som er og har vært den reelle smittesituasjonen i kommunen. Det er derimot et uttrykk for at det er et screeningssystem og en oppfølging som fungerer. Hovedtyngden av de registrerte tilfellene i kommunen, er i all hovedsak er knyttet til arbeidstakere som kommer fra "røde land". Merk at det aldri har ført til noen lokale smittespredning.

Informasjon for befolkningen

Det viktigste vi alle fortsatt kan gjøre, er

 • å holde avstand
 • vaske hender ofte og grundig, eller bruke håndsprit
 • hoste i albuen
 • holde deg hjemme om du er syk
 • reduser sosial kontakt/antall nærkontakter

Og ikke minst, test deg dersom du har symptomer. 

På nettsidene til Folkehelseinstituttet kan leser mer om Hva skal du gjøre hvis du mistenker at du er smittet med koronavirus (covid-19)