Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Eldrerådet

Rådet skal være rådgivende organ for kommunen, og har rett til å uttale seg i saker som gjelder eldre. Rådets uttalelse skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken endelig. Rådet kan av eget tiltak ta opp saker som angår eldre.

Medlemmene i eldrerådet samlet

Møtekalender og dokumenter

Møtekalender og dokumenter

Eldrerådet i Eigersund

Organisasjoner som representerer eldre, har rett til å fremme forslag om medlemmer til eldre som representerer deres interesser. Medlemmene representerer alle brukere og ikke noen spesiell gruppe/organisasjon uavhengig av hvem som er forslagsstiller for det enkelte medlem.

Antall medlemmer

Rådet skal ha 5 medlemmer med 5 varamedlemmer i numerisk rekkefølge. Minst 3 av rådets faste medlemmer skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år.

Kommunestyret velger selv medlemmene og varamedlemmene til rådet. Rådet velger selv leder og nestleder blant sine medlemmer. Begge disse skal ha fylt 60 år.

Medlemmer

  1. Anne Brit Adamsen (Leder)
  2. Carl Arthur Tønnessen (Nestleder)
  3. Berit Lomeland
  4. Odd Hansen
  5. Judith Sæstad Pedersen

Varamedlemmer

  1. Bitten Fuglsnes
  2. Per Sverre Hovland
  3. Sissel Voilås
  4. Arve Sandve
  5. Aud Mong Amlie