Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Målet er å gi råd til de andre politiske utvalgene. De har spesielt ansvar for å uttale seg i saker som gjelder personer med nedsatt funksjonsevne.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse sine medlemmer febraur 2024

Møtekalender og dokumenter

Møtekalender og dokumenter

Råd for personer med funksjonsnedsettelse i Eigersund

Rådet skal være rådgivende organ for kommunen, og har rett til å uttale seg i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse. Rådets uttalelse skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken endelig. Rådet kan av eget tiltak ta opp saker som angår personer med funksjonsnedsettelse.

Antall medlemmer

Rådet skal ha 5 medlemmer med 5 varamedlemmer i numerisk rekkefølge. Kommunestyret velger selv medlemmene og varamedlemmene til rådet. Rådet velger selv leder og nestleder blant sine medlemmer.

Medlemmer og varamedlemmer

Medlemmer

  • Kristina Aamodt Fjelde (Leder)
  • Thomas Tengesdal (Nestleder)
  • Edmund Iversen
  • Elin Marie Omdal
  • Bodil Opsanger Seglem

Varamedlemmer

  1. Wenche Høghaug
  2. Arild Stein Thorsen
  3. Mona Martinussen
  4. Joakim Ramsland
  5. Heidi Bjørnseth