Rådmannen legger med dette fram forslag til Kommuneplan for Eigersund kommune 2018 – 2030, samfunnsdel og arealdel og anbefaler at plandokumentene blir vedtatt som fremlagt. Eigersund kommune er i sluttfasen med å revidere kommuneplanens areal. Rådmannen har lagt til grunn at planen er blitt til etter en meget omfattende og tidkrevende prosess i tråd med planprogrammet vedtatt av Kommuneplanutvalget.

Saksgang

Kommuneplanen skal innom følgende utvalg

Relaterte dokumenter

Kommuneplanens vedlegg ligger kun her og ikke i møtemodulen på grunn av filenes størrelse.

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2019-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
676Kb   2019-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2019-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
895Kb   2019-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
12M   2019-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
18M   2019-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
11M   2019-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
438Kb   2019-06-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
7M   2019-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2019-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2019-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2019-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2019-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
4M   2019-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
11M   2019-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
13M   2019-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
17M   2019-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
6M   2019-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
15M   2019-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
8M   2019-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
14M   2019-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
4M   2019-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
6M   2019-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2019-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
4M   2019-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2019-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2019-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2019-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2019-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
4M   2019-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
4M   2019-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
47M   2019-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
8M   2019-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2019-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2019-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
881Kb   2019-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
11Kb   2019-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2019-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
634Kb   2019-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
11M   2019-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
747Kb   2019-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
432Kb   2019-05-31