Barnehagen har et felles aktivitetsrom for fysisk lek, med egen klatrevegg. Rommet er og tilrettelagt for dramalek og musikk. Barnehagen har også et eget  vannrom beregnet for vannlek.

Vi er en barnehage som har barn  fra mange nasjoner, derfor er det språklige og kulturelle mangfoldet et fokusområde hos oss. Vi skal tilby et positivt og utviklende språkmiljø. Framfor alt står lek sentralt, - barnets naturlige uttrykksform skal få tid og rom i vår barnehage.

Uteområdet vårt er helt unikt, med område for  lekeapparater plassert på to plan, med eget lite skogsområde, hinderløype, bålplass og egen akebakke. I tillegg er Kiellandskogen nærmeste nabo

Avdelingene i barnehagen får navn etter dyr som holder til i det flotte nærområdet vårt, andunge, pinnsvin, ekorn,og hare.

Åpningstider

06.30-16.30                           

Beliggenhet

Vår adresse er Nonsfjellveien 55 – ca 2 km fra Egersund sentrum. Følg rv. 44 fra Egersund sentrum mot Hauge i Dalane, ta til høyre opp Rundevoll etter ca.1,1 km. Sving til høyre på toppen av bakken ved Jokerbutikken. Barnehagen ligger like ved