I Rogaland er det 300 personer i denne kategorien.

Barn i alderen 5–11 år har svært lav sannsynlighet for å bli innlagt i sykehus på grunn av covid-19. Enkelte barn med alvorlig grunnsykdom kan likevel ha nytte av den beskyttelsen koronavaksinen gir, og det kan også bidra til at de lettere kan delta på skole og aktiviteter.

All vaksine er frivillig. Før en eventuell vaksinasjon av barn og ungdom under 16 år må det innhentes samtykke. Ved felles foreldreansvar må begge foresatte samtykke til vaksinasjonen.

Hvem kan få denne vaksinen?

Foreldre som lurer på om barnet er i målgruppen kan ta kontakt med barnets fastlege eller behandlende barnelege. Det er grunnsykdommer hos barn i alder 5-11 år som gjør at man kan få tilbud om koronavaksine. Grunnsykdommer kan være organtransplantasjon, immunsvikt, kreftsykdom eller annet. Se lenke til FHI nedenfor for flere detaljer.

Hvordan melde ditt barn opp?

Foreldre til barn som er aktuelle for vaksinasjon kan ta kontakt med fastlege eller barnelege. Dersom en allerede har fått dokumentert behovet kan en selv ta kontakt med veiledningstorget i Eigersund kommune på telefon 51 46 80 00 for å avtale din time.

Vaksinen settes på Egersund helsestasjon

Vaksinen settes på helsestasjonen i Egersund sentrum. Foreløpig er 10. januar satt av til dette, men her kan det bli endringer. Adressen er Arenessmauet 1 i 3. etasje. Se kart.

Relaterte lenker