Kjersti Søyland Bye holder foredrag på Vestmar-konferansenBlant foredragsholderne var Distriktssenteret «Næringsvennlige kommuner - Hva kjennetegner de som lykkes» og Kommunenes interesseorganisasjon KS med temaet «Lærdommer fra gode vertskommuner for næringsutvikling»

Vestmar-konferansen er en konferanse og samlingsplass for næringsliv, politikere, offentlig ansatte og andre interesserte fra Skagerrakregionen.

Kjersti Søyland Bye bidrog også i paneldebatten som handlet om næringsutvikling som virker.