ElHawk

Elhawk AS er et nystartet selskap, som jobber med å utvikle et intuitivt verktøy for overvåkning av strømforbruk i hus og bygninger. Selskapet er med å tilrettelegger for langsiktige handlingsplaner innen energisparing, og miljørapportering.

Videre leverer de konsulenthjelp innen området klima og miljø, og hjelper selskaper med å posisjonere seg i anbudsprosesser der miljø er høyt vektet. Selskapet har kontor på Langholmen og er en del av et innovativt miljø som er tilrettelagt av Bertelsen og Garpestad og Seabrokers.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn tilbyr sertifisering på miljøledelse som bidrar til en positiv miljøeffekt. Kriteriene skal adressere hvordan virksomhetens drift, varer og tjenester har effekt på klima, miljø og arbeidsmiljø. Over 8500 virksomheter i Norge er sertifisert som miljøfyrtårn.

Relaterte lenker