Det ble gjennomført intervju og spørreundersøkelse med næringslivet som resulterte i en utviklingsanalyse. Et viktig punkt som kom frem var følgende: «Det er særs viktig at Eigersund kommune viser seg framoverlent og profesjonell som tilrettelegger for en positiv næringsutvikling».

Omstillingsstyret la 3 strategier til grunn for arbeidet sitt

  1. Samarbeid
  2. Vekstbedrifter
  3. Attraktivitet

I strategi 1 Samarbeid har det vært en god og strukturert dialog med næringslivet. Prosjektet næringsaktiv kommune ble påbegynte og målet med arbeidet ble definert til følgende:

  • Eigersund kommune skal bli en relevant og god samarbeidspartner for det lokale næringslivet, og med dette bidra til vekst, flere arbeidsplasser og bedre lønnsomhet i næringslivet i kommunen

Prosessen med omstillingsarbeidet har vært med og bidratt til et strukturert og fast samarbeid med det lokale næringslivet.

  • Månedlige møter med næringsforeningen og Egersund i sentrum
  • 2 bedriftsbesøk hver måned
  • Kvartalsvise møter med bygg & anleggsbransjen
  • Regelmessige møter med Rogaland fylkeskommune med fokus på regionen
  • Arbeidet har resultert til opprettelsen av den digitale plattformen Egersundregionen som skal jobbe med attraktivitet, omdømmebygging og rekruttering.

Fra vårt månedlige samordningsmøte med næringslivet 25.11.22: f.v. Nærings Foreningen ved styreleder Audun Pedersen, daglig leder Aud Torunn Tronerud, kommunedirektør Siri Meling, ordfører Odd Stangeland, mulighetsutvikler Kjersti S Bye, daglig leder i Eigersund næring og havn Anne Vigdis Ellingsen, styreleder i Eigersund i sentrum Kari R Arntsen, daglig leder Cathrine Håland og kommunalsjef samfunnsutvikling Arvid Salvesen Røyneberg.