I vestybylen på skolen henger det 45 flagg som viser opprinnelseslandet på skolens nåværende og tidligere elever. Selv om ikke alle elevene med utenlandsk opprinnelse har særskilt norskopplæring var denne undervisningen fordelt i tre klasserom da kommunedirektør Siri A. Meling og kommunalsjef for kultur og oppvekst Jan Harald Forsmo var på besøk nå i desember.

Ivrige elever og lærere

Det meldes om ivrige elever og lærere. Med alt fra data og Ipad’er til talekort og bilder lærer elevene vårt språk med gode samtaler sammen med lærer, eller elevene seg imellom.

Rekordmange elever

Skolen melder at de nå har rekordmange elever i sine tre innføringsklasser, mens det tidligere har vært mellom 5 og 10 elever i innføringsklassene. Neste år venter en også ekstra mange nye elever til språkundervisning.

Det er rundt 35 elever på språkstasjonen på nivå 1 i innføringsklasser, pluss cirka 20 elever som får særskilt norskopplæring noen timer i uka på nivå 2 og 3. I tillegg til dette er det 7 nyankomne elever i 1.klasse ved skolen som ikke går i innføringsklasse.

Elevene jobber i klasserommet med voksne til stede

Klasserom sett fra gangen

Kommunedirektør på besøk til Husabø skole

Elever og lærer i klasserommet

Flagg som henger inne på Husabø skole

Husabø skole sett utenfra om vinteren

Språkundervisning forran skjerm

Klokke som viser klokkeslett på norsk

Elever som lærer norsk ved hjelp av talekort

Skilt som sier at elever læres opp til superhelter

Tavle med hjelpeord på norsk