Prisen ble delt ut av kommunedirektør Siri A. Meling på ordførerens julemiddag.

I Eigersund kommune har vi mange dyktige ansatte som hver dag utgjør en forskjell for våre 15.000 innbyggere. Siden 2018 har det blitt gitt en anerkjennelse til en gruppe som har utmerket seg i samarbeid med andre. I år, etter 42 innspill fra ansatte, har jurien valgt bygg og eiendom som består av renhold, drift, vedlikehold, svømme- og idrettshaller, prosjektstyring samt eiendomsforvaltning.

Hos bygg og eiendom finner vi dyktig fagfolk og står på i alle arbeidsoppgaver. Her gjør en mye mer enn å drifte og vedlikeholde vår byggningsmasse. De stiller opp på vaksinering, flytting av beboere, flytting av kontorer, flagging, valglokaler og mye mye mer.

Våre ansatte i bygg og eiendom er en positiv gjeng. Ingen får til noe alene, men sammen får vi til mye.