Forekomsten av influensa og innleggelser med influensa øker raskt nå. 

Økningen skjer tidligere enn normalt, og det ventes at sesongens influensaepidemi er i full gang fra siste halvdel av desember. 
 
Det er viktig at helsepersonell, barn med risikofaktorer, eldre og andre risikogrupper vaksinerer seg hvert år.

Det er et nasjonalt mål om 75% vaksinedekning blant helsepersonell. 

Høy vaksinasjonsdekning blant helsepersonell kan redusere influensasykdom og utbrudd i helseinstitusjoner. Dette er spesielt viktig for pasienter som ikke selv kan få vaksine,
og for pasienter som har redusert effekt av vaksinen på grunn av nedsatt immunforsvar.

Gjør som varaordfører Leif Erik Egaas og ta årets influensavaksine.

Kontakt helsestasjonen for å få time.

Ansatt i kommunen?

Er du ansatt i Eigersund kommune? Ja da er den gratis for deg! Kontakt din leder for å få tilbudet.