Sammen holder de styr på våre kommunale avdelinger og passer på at undervisningen flyter på barne- og ungdomsskolene samt på kulturskolen og voksenopplæringen, at våre små har et godt tilbud i barnehagene, at haller og anlegg holder åpent og at kulturhuset har et godt program. Videre passer de på at strøbilen og brøytebilen står klar om det skulle bli snø igjen, at de som ikke er friske får den hjelp de trenger og at det alltid er noen i hjemmesykepleien som er på jobb.

Sammen med resten av Eigersund kommune sine ansatte, kloke hoder og flittige hender, jobbes det for at alle 15.001 innbyggere skal få så gode tjenester som mulig, uansett alder, hvor de kommer i fra, hvem de er eller hvor gamle de er.

Det ønskes en god jul og et godt nytt år.

Hvem er så denne ledergruppen?

Fra venstre til høyre.

Kommunalsjef organisasjon og læring Arild Sandstøl

Kommunalsjef helse og omsorg Ingeborg Havsø

Kommunalsjef teknisk Jone Omdal

Kommunikasjonssjef Leif E. Broch

Kommunedirektør Siri A. Meling

Kommunalsjef finans og analyse Tore Ludvig Oliversen

Kommunalsjef samfunnsutvikling Arvid Salvesen Røyneberg

Kommunalsjef kultur og oppvekst Jan Harald Forsmo