Det vil normalt sett være mulig å passere anleggsområdet til fots, men biler kan ikke passere. Ved passering må en først ha øyekontakt med maskinfører eller anleggsarbeidere på området.

Beboere i Humlestadveien og Markveien bes om å finne parkering i Hafsøyveien mens disse veiene saneres.

Kart over Hafsøyne med inntegnet veier som stenges