Begge rammeavtalene har en varighet på to år (med mulighet for forlengelse i 1 + 1 år), og er inngått etter gjennomføring av en åpen tilbudskonkurranse.