Jernhagen  startet opp med komposterings metoden bokashi våren 2022.  Vi har i en lang periode fullkompostert nærmest alt matavfallet til barnehagen.

Søppeldunk som står inneBarna har vært med på å grave dette ned i jorden som mat til alle makkene våre. Makkene har de selv vært og funnet i nærområdet til barnehagen. Når jorden var ferdig opparbeidet, gikk vi over til å fundere over hva vi ønsket å ha i disse kassene. Hva likte barna å spise som vi kunne dyrke selv?

Snacksgulerøtter var noe barna var glade i å spise. I tillegg var det noe vi kunne bruke når vi laget middag i barnehagen.

Gulrotspirene ble passet godt på av liten og stor gjennom sommeren. Vi hadde i tilegg satt noen poteter i bøtter som vi også skulle bruke til høstens middager.

Lykken var stor når vi endelig en gang ut i september kunne høste våre egne gulerøtter.

Barn som høster snacks-gulerøtter

Epler fra Skadberg gård

Gleden av å høste sammen med barna inpirerte de voksne videre til å ta kontakt med Skadberg gård. Her fikk barna være med å høste epler og ta dem med tilbake til barnehagen. Hele høsten har vi hatt epler fra Skadberg går til frukten i barnehagen. Vi avsluttet høsten med en fest hvor vi brukte egne dyrka grønnsaker, epler og eplejuice fra Skadberg gård. Barna var enige om at dette skal vi gjøre mer av neste vår.

Jente som plukker et eple

Selv om engasjemente startet hos barna, og ble videre utviklet av dem. Er vi som ansatte i barnehagen glad for å kunne få muligheten til å gi barna erfaring med egen og lokal matproduksjon.

Trivsel i kjøkenhagen

Barna liker å være med å jobbe i kjøkkenhagen. Det oppleves meningsfult for dem. Deres bidrag skaper mat vi kan spise. Det inspirerer dem, å gir dem motivasjon til å få til mer. Barna får kjennskap til hvordan man forbedrer jorda, sår og høster.

Vi er en barnehage som ønsker å være fremoverlent. Vi ønsker å være med på å lære barna en mer bærekraftig livsstil.

Vi ønsker å gi barna en førstehåndserfaring med kompost, dyrking og høsting. Men mest av alt ønsker vi at barna opplever meningsfulle dager i barnehagen, med glede, vennskap og latter. At barna opplever at de selv kan være med å påvirke sin egen hverdag, og at deres ønsker blir møtt av de ansatte i barnehagen.

Vi har en engasjert barnegruppe i Jernhagen barnehage. Det er ikke sjeldent at enkelte av barna kan mer om dyrikng, kompst og høsting en oss voksne.

Epler som henger på et epletre