Det blir nå jevnlig nye hull i overgangene mellom belegningssteinene som igjen betyr at det brukes mye tid på å lappe hull i området.

Asfalten som nå blir lagt blir midlertidig i påvente av en oppgradering av hele gågaten.

Brostein som er ødelagt