Det er et fint tilbud for de som har barn, de som ikke vil flytte på seg, eller ikke har planer om å endre retning senere i livet. Det er dessuten bra for regionen å få utdannet flere vernepleiere som ønsker å bo her når de er ferdig utdannet. Hos oss som i resten av landet blir det flere eldre og det trengs dermed flere helsepersonell.

Et tilbud gjennom Universitetet i Agder

Utdanningen er nett- og samlingsbasert. Samlingene vil i år hovedsakelig foregå i Lyngdal, Tvedestrand, Risør og på Evje. Studiet er modulbasert, det vil si at det er eksamener etter hvert emne, fordelt utover semesteret.

Studentene har tre praksisperioder i løpet av studietiden fordelt på 30 uker. Praksisen foregår på fulltid og studentene må regne med å få både dag- og kveldsvakter.

Mer info og søknadskjema

Fra 1. februar 2023 kan innbyggere i utvalgte kommuner søke om studieplass. Søknadsfristen er 15. april. For mer informasjon om utdanningen, se Universitetet i Agder sine nettsider.

Relaterte lenker

Dalane utdanningssenter